Suy niệm với Mẹ – ngày 28.8

0

Thứ Năm, ngày 28.08.2014

Lễ nhớ Thánh Augustinô, Gmts

Mt 24,42-51

Anh em hãy canh thức, vì anh em
không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 24,42)

Như Mẹ: Người Kitô hữu phải luôn tỉnh thức để phân định những chọn lựa trong cuộc sống. Cội nguồn của niềm hạnh phúc chính là nơi Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải “tỉnh thức”, nghĩa là tâm hồn phải luôn có Chúa. Có Chúa là chúng ta sống tỉnh thức. Khi tỉnh thức, Chúa có gọi bất ngờ thì chúng ta cũng không có gì phải sợ hãi; ngược lại, nếu Chúa có gọi, chúng ta lại càng thấy vui hơn, vì khi đó, chúng ta được vào hưởng ân phúc với Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết thanh tẩy đời sống mỗi ngày bằng những việc lành phúc đức, hầu chuẩn bị cho ngày Chúa đến gõ cửa đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ canh thức chúng con, để gìn giữ chúng con khỏi ngủ mê trong đêm tối tội lỗi, luôn sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.