Suy niệm với Mẹ, ngày 29.11

0

 Thứ Bảy, ngày 29.11.2014

Lc 21,34-36

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn,
hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến”
(Lc 21,36).

Như Mẹ: Nếu biết sống tỉnh thức và cầu nguyện luôn, chúng ta sẽ không phải lo lắng và sợ hãi đối với những gì xảy đến. Việc cầu nguyện liên lỉ sẽ làm cho tâm hồn chúng ta luôn được bình an. Dù xảy ra chuyện gì, hãy “đứng dậy và ngẩng đầu lên” vì chúng ta sắp được lãnh nhận ơn cứu độ như lời Chúa Giêsu đã hứa: “giờ cứu độ các con đã gần đến” (Lc 21,28).

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống bền tâm vững chí trong tỉnh thức và cầu nguyện, biết chu toàn bổn phận, đồng thời thể hiện sự trung tín đến cùng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con tâm tư nguyện cầu không ngừng, không nhàm chán hay nản chí để đón chờ ngày Chúa đến.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.