Suy niệm với Mẹ, ngày 04.01

0

Chúa Nhật, ngày 04.01.2015 

Chúa Hiển Linh, lễ trọng

Mt 2,1-12

“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là Bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2,11)

Như Mẹ: Ngôi Hai Thiên Chúa đã tự hạ sinh làm con cái loài người, trở nên một con người thực sự và dùng chính mạng sống của mình để mặc khải mầu nhiệm cứu độ và ban ơn cao trọng ấy cho những ai thành tâm tìm kiếm, khao khát Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cùng với ba nhà đạo sĩ, chúng con cũng được mời gọi ra khỏi lòng mình, khỏi cái tôi ích kỉ hẹp hòi để đến với Chúa qua những anh em nghèo đói và đau khổ. Xin cho chúng con trở nên nhân chứng Tin Mừng trong gia đình, nơi cộng đoàn giáo xứ, bằng đời sống yêu thương phục vụ vô vị lợi.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ dạy chúng con biết sống và tìm kiếm Chúa qua những người mà chúng con gặp gỡ trong ngày hôm nay.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.