Lời cầu nguyện trong “Ngày của Cha”

0

trong ngày của cha

Lạy Chúa,
con cám ơn Chúa đã ban cho con người Cha yêu thương.
Con được hưởng phúc nhờ tình yêu và sự quan tâm của Cha con.
Con được như bây giờ là nhờ người.
Người đã tận tâm với chức vụ làm Cha, lo lắng cho nhu cầu của chúng con,
luôn sẵn lòng hy sinh cho chúng con.
Cha đã làm việc thật chăm chỉ và chăm lo cho chúng con chu đáo.
Cha yêu mẹ và luôn chung thủy với mẹ.
Con tự hào vì Chúa ban tặng Cha cho chúng con.
Con ngợi khen Chúa vì Cha của con.
Cha không bao giờ nặng lời với vợ con,
luôn tận tâm và chu toàn trách nhiệm, không phàn nàn khi hy sinh cho con cái.
Cha không dùng đến roi vọt, mà dạy chúng con bằng gương sáng.
Cha dạy con làm việc và biết lựa chọn nẻo ngay, để con can đảm đón nhận mọi nghĩa vụ trong tương lai.
Con nợ ơn Cha về tất cả.

Lạy Chúa,
hôm nay là “Ngày của Cha”,
xin cho con biết phụng sự Chúa trong Cha con.
Xin giúp con bày tỏ với Cha rằng con biết ơn và yêu kính Cha biết bao!
Xin cho con biết chăm lo và phụng dưỡng Cha.
Con xin cám ơn Chúa
vì đã ban cho con người Cha,
con cầu nguyện cho Người hôm nay và mãi mãi.
Xin giữ Cha con luôn được khang an và hạnh phúc,
thoát khỏi mọi tai ương và nguy biến,
mạnh mẽ chống lại các cám dỗ
và đương đầu vượt qua mọi khủng hoảng.
Xin đưa người về nhà an toàn với chúng con.
Nguyện xin cho Cha con luôn biết rằng: con vẫn luôn cần đến người,
con luôn yêu kính Cha con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

GM Ruperto C. Santos

Chương trình chuyên đề, “40 lời kinh đổi mới cuộc đời” – Tập 2

Comments are closed.