Mưa trong hoàng hôn

0

Mưa trong hoàng hôn

Những chiếc lá vàng rụng,
Chiều đang xuống mênh mông,
Bầu trời như nước sủng,
Mây tối giăng trong lòng …
Con buồn mưa hoàng hôn,
Cánh chim run gió lạnh,
Ai đi trong cô đơn ?
Khi nào mưa mới tạnh ?
Con ngước mắt nhìn Mẹ,
Sao hôm nay Mẹ buồn ?
Nhìn con trong sủng lệ ?
Mẹ bảo đừng buồn, con ?
Chiều nay nhìn lá rụng,
Mưa rơi trong hoàng hôn,
Ai chết và ai sống ?
Sao Mẹ bảo : đừng buồn !
Nhưng con buồn, có Mẹ,
Mẹ : Hy vọng đời con.
Có rơi chăng giọt lệ ?
Lệ đẹp ánh trăng tròn.

Xuân Ly Băng

Comments are closed.