Suy niệm với Mẹ, ngày 31.7

0

Thứ Sáu, ngày 31.07.2015

Th. Ignatiô Loyôla, Lm

Mt 13,54-58

“Ông Giêsu không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria?” (Mt 13,55).

Như Mẹ: Chúa Giêsu trở về thăm quê hương, nhưng người đồng hương của Chúa lại không tin vào Chúa. Họ dựa vào gia đình, nghề nghiệp cũng như cha mẹ của Chúa mà xét Chúa. Chúng ta có tin vào Chúa, hay là cũng giống những người đồng hương của Chúa?

Với Mẹ: Lạy Chúa, người đời thích sự giầu sang, quyền thế như có câu: “thấy sang bắt quàng làm họ”. Chúng con đã không nhìn ra giá trị cao cả nơi những anh chị em sống chung quanh chúng con, nhất là những người nghèo hèn. Xin ban cho chúng con tình mến, để chúng con biết sống chân tình và tôn trọng mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông đồ, xin Mẹ dạy chúng con biết yêu mến và tôn trọng mọi người, nhất là người bé mọn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon