Đề tài của Sứ Điệp Hòa Bình 2017: Không Còn Bạo Lực

0

Đề tài của Sứ Điệp Hòa Bình 2017:
KHÔNG CÒN BẠO LỰC

35

Không Còn Bạo Lực – Một Nền Chính Trị Vì Hòa Bình” – đó là tựa đề của Sứ Điệp Hòa Bình mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ công bố nhân Ngày Quốc Tế Hòa Bình mồng 01 tháng 01 năm 2017. Tòa Thánh Vatican đã cho biết như thế vào hôm thứ Sáu vừa qua với một công bố báo chí ngắn. Trong khi kiến tạo xã hội, bạo lực và hòa bình luôn luôn đối lập nhau – công bố của Tòa Thánh giải thích. Việc gia tăng nhiều những lò bạo lực đang kéo theo những hậu quả thảm khốc. Bản thân Đức Thánh Cha cũng đã thường xuyên mô tả sự gia tăng bạo lực này là “Cuộc Thế Chiến Thứ Ba trong từng mảng”. Chỉ có hòa bình mới cho phép có được những sự tiến bộ đích thực.

Trong mối tương quan với những căng thẳng này, việc không còn bạo lực nữa sẽ trở thành một phương pháp cho một nền chính trị thực tế mà nhờ đó, những cuộc xung đột thảm sầu sẽ được vượt thắng – công bố báo chí của Tòa Thánh giải thích. Phương pháp này không ngồi trên quyền lực, nhưng trao sức mạnh cho luật lệ – công bố của Tòa Thánh giải thích thêm.

Với Sứ Điệp mà nó sẽ được công bố nhân dịp Ngày Quốc Tế Hòa Bình, Đức Thánh Cha còn muốn thực hiện một bước tiếp theo – công bố báo chí của Tòa Thánh cho biết. Việc không còn bạo lực nữa cũng là một con đường dẫn tới việc giải quyết những xung đột nhờ vào những cuộc thương thảo, đó là một nguyên tắc chính trị quan trọng nhất đối với thời đại hôm nay. Người ta không được phép để cho những căng thẳng và những rạn nứt bị trượt vào bạo lực – công bố báo chí của Tòa Thánh kết luận.

Theo de.rv 26.08.2016 ord

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon