Video: Đại hội mừng Lễ Thánh Catarina – Bổn mạng Hội dòng 29/4/2017

0

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CATARINA 29/04/2017
CHỦ ĐỀ: VỀ NGUỒN

Sáng thứ Bảy, ngày 29.4.2017, trong tâm tình hân hoan và tạ ơn, chị em trong toàn Dòng trở về Nhà Trung Ương tại Tam Hiệp để tham dự Đại hội mừng lễ Thánh Catarina – Bổn Mạng Hội dòng (29.4), và mừng kỷ niệm 66 năm ngày lập Dòng (30.4.1951 – 30.4.2017) với chủ đề: “VỀ NGUỒN” được tổ chức tại Hội trường 2000.

PHẦN I: MỪNG LỄ THÁNH CATARINA VÀ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP DÒNG

A. CHẦU THÁNH THỂ VÀ CUNG NGHINH VỊ THÁNH QUAN THẦY:

 • Suy tôn Thánh Thể, cảm tạ tình thương của Chúa gìn giữ Hội dòng hành trình 66 năm qua.
 • Rước Di ảnh Thánh Catarina và Sắc Lệnh thiết lập Hội dòng.
 • Vũ khúc: Một Niềm tín thác
 • Tuyên bố lý do tổ chức ngày Đại hội Catarina.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ VUI: “VỀ NGUỒN”

 • Vòng 1: Khởi động
 • Vòng 2: Chung sức
 • Vòng 3: Tìm kiếm tài năng

C. HUẤN TỪ CỦA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

D. KẾT THÚC:

 • Vũ khúc: Lục Huyền Cầm

PHẦN II: DUYỆT QUYẾT TÂM

 • Chị em duyệt quyết tâm năm cũ 2016 – 2017.
 • Sau đó Chị em trong Hội dòng chọn Quyết tâm cho Năm 2017 – 2018 là:
  NOI GƯƠNG CHÚA GIÊSU, SỐNG CẦU NGUYỆN, YÊU THƯƠNG, THA THỨ VÀ CẢM THÔNG

Xin nhấn vào đây để xem hình Đại hội Catarina – Năm 2017

af70c03e3857a0ba8f5e252

VIDEO: RƯỚC DI ẢNH THÁNH CATARINA
VÀ SẮC LỆNH THIẾT LẬP HỘI DÒNG

VIDEOVŨ KHÚC “MỘT NIỀM TÍN THÁC”

VIDEOTUYÊN BỐ LÝ DO 

VIDEO: ĐỐ VUI “VỀ NGUỒN”

VIDEOHUẤN TỪ CỦA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

VIDEOVŨ KHÚC “LỤC HUYỀN CẦM”

Ban Truyền Thông

Comments are closed.