Video: Hành trình ơn gọi – Khai mạc đăng đàn của HVDK 2017

0

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH NỮ TU ĐĂNG ĐÀN
CỦA HỌC VIỆN DỌN KHẤN TRỌN 2017
ĐỀ TÀI: HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

44

PHẦN I: CHÀO MỪNG – KHỞI ĐỘNG

PHẦN II: THUYẾT TRÌNH – HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

PHẦN III: VŨ KHÚC “TÔI THEO MỘT NGƯỜI”

Xin nhấn vào đây để xem file hình

Ban truyền thông

Comments are closed.