Video: Thỉnh Viện Mừng Lễ Bổn Mạng 2018 – Lễ Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ

0

VIDEO: THỈNH VIỆN MỪNG LỄ BỔN MẠNG 2018
LỄ MẸ MARIA DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ

CHỦ ĐỀ: ÂN SÂU NGHĨA NẶNG 2

PHẦN I: DIỄN NGUYỆN 

PHẦN II: GIA ĐÌNH MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

PHẦN III: VUI ĐÓN MÙA XUÂN 2018

PHẦN IV: LỜI CÁM ƠN VÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Ban truyền thông

Comments are closed.