Thơ: Mẹ Giáo Hội

0

Lạy Mẹ Maria
Mẹ là Mẹ Giáo Hội
Giữa biển đời tăm tối
Xin Mẹ luôn chở che

Lạy Mẹ Maria
Mẹ là Mẹ Giáo Hội
Chúng con nhiều tội lỗi
Xin nguyện giúp cầu thay

Đức Mẹ là Sao Mai
Đưa con thuyền Giáo Hội
Vượt sóng đi đúng lối
Cặp Bến Phúc Bình An

Lạy Đức Mẹ từ nhân
Chúng nhân sầu héo hắt
Nơi thung lũng nước mắt
Xin Mẹ thương đỡ nâng

Lạy Thánh Mẫu xót thương
Ngày nay bao tà thuyết
Mệnh danh là sự thật
Nhưng chỉ là quỷ ma

Xin Mẹ mau diệt trừ
Để bảo vệ Giáo Hội
Xin đưa người lạc lối
Về nẻo chính đường ngay

TRẦM THIÊN THU
Mùa Sám Hối, 13-3-2018

……………………………………………………………..

+ Ghi chú: Ngày 3-3-2018, ĐGH Phanxicô thiết lập lễ “Đức Maria – Mẹ Giáo Hội” (lễ nhớ), cử hành vào ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Comments are closed.

phone-icon