Không phải do tự anh em; đó là ơn Thiên Chúa (Ep 2,8) – Suy niệm CN IV MC

0

Suy niệm: Ep 2,4-10
Chúa Nhật IV Mùa Chay (11.03.2018)

Phaolo nhấn mạnh: chúng ta đã được cứu độ bằng ân sủng, không phải bằng nỗ lực riêng của chúng ta. Nếu chúng ta có thể tự cứu độ chính chúng ta, Chúa Giêsu đã không phải chết vì tội lỗi chúng ta.

Như thế chúng ta được gợi ý để hiểu thế nào về sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa ân sủng của Thiên Chúa và những nỗ lực của chúng ta? Trước hết, thật nhất thiết cho chúng ta để tin rằng, như Phaolo viết, chúng ta được cứu độ bằng ân sủng, nhờ đức tin (Ep 2,8). Thứ hai, chúng ta cần nhớ lại lời Phaolo nói rằng, chỉ qua hai đoạn sau đó, Thiên Chúa mời gọi chúng ta để làm “những việc tốt mà Thiên Chúa đã chuẩn bị trước” (Ep 2, 10).

Phaolo thì không đề cập đến các hành động tốt lành của cá nhân hoặc việc phục vụ ở đây hay ở kia. Phaolo đang nói về một cách sống. Ngài đang nói với chúng ta rằng chúng ta, những người được cứu độ bởi ân sủng, phải đáp trả ân huệ quý giá của Thiên Chúa. Và lời đáp trả tốt nhất và duy nhất chúng ta có thể có đối với ân huệ cao quý này từ Thiên Chúa là phải cố gắng sống tử tế như người bao nhiêu có thể bằng cách làm những việc phục vụ đạo đức cho những người đang cần đến chúng ta.

Phaolo còn đi xa hơn khi nói rằng những công việc bác ái của chúng ta được “chuẩn bị trước” bởi Thiên Chúa (Ep 2,10). Nói cách khác, chúng ta có thể nghĩ rằng khát vọng của chúng ta là đi đến với ai đó đang đau khổ hiện ra trong tâm trí của chúng ta khi nó thực sự đến từ Chúa Thánh Thần.

Thiên Chúa đã đặt một ước vọng làm những công việc bác ái trong tâm hồn mỗi người. Nhưng tất cả mọi người đều tin rằng họ quá bận rộn để giúp đỡ người khác. Hoặc họ tin rằng sự giúp đỡ của họ sẽ không làm nên nhiều sự khác biệt. Vì thế, kết quả đáng buồn là vẫn có nhiều người không nhận được sự giúp đỡ mà họ cần.

Đừng để điều đó xảy ra! Hôm nay hãy kiên quyết dâng lại cho Chúa các công việc phục vụ. Mùa Chay là thời gian hoàn hảo để viếng thăm những người đau ốm hoặc lớn tuổi, chia sẻ với người nghèo và đi đến với những người bị tổn thương. Đó cũng là thời gian hoàn hảo để khuyến khích con cháu của bạn cùng tham gia với bạn.

“Lạy Chúa, Chúa đã cứu độ con. Bây giờ con muốn phục vụ Chúa”.

Theo the Word Among us
 Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon