Trực tuyến: Thánh lễ an táng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

0

TRỰC TUYẾN: THÁNH LỄ AN TÁNG
ĐỨC CỐ GIÁM MỤC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC

Nguồn: http://tgpsaigon.net

Comments are closed.

phone-icon