Video: Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố TGM Phaolô tại TTMV TGP Sài Gòn 16.03.2018

0

Video: Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố TGM Phaolô
tại TTMV TGP. Sài Gòn 16.03.2018

Nguồn: http://tgpsaigon.net

Comments are closed.

phone-icon