“Đừng hoạt động chính trị trong Giáo hội!” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 18.05.2018

0

“Đừng hoạt động chính trị trong Giáo hội!”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 18.05.2018

Người mang trách nhiệm mục tử phải có ba quyền ưu tiên: “Yêu thương, chăm sóc đoàn chiên và sẵn sàng vác Thánh Giá”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế khi Ngài giảng trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Đồng thời Ngài cũng cảnh báo những người “chỉ thích chõ mũi vào những công việc của người khác” trước cơn cám dỗ muốn quan trọng hóa tất cả. Và Ngài khuyên các mục tử là đừng hoạt động chính trị.

Bài giảng của Đức Thánh Cha được khởi đi từ bài Tin Mừng trong ngày, tức bài Tin Mừng theo Thánh Gio-an, tường thuật lại cuộc đối thoại sau cùng của Chúa Giê-su với Thánh Phê-rô. Đây là một cuộc đối thoại – như Đức Thánh Cha giải thích -, khiến người ta hồi tưởng tới nhiều thứ nơi Phê-rô, con của Gio-na: Giây phút Chúa Giê-su đặt cho ông một tên mới, những khoảnh khắc yếu đuối – cho tới những lần ông chối bỏ Thầy dù gà chưa kịp gáy. Chúa Giê-su đã đòi hỏi người môn đệ này điều gì? Thưa:  “Hãy theo Thầy” – cụ thể là như thế. Ngay cả chúng ta đây cũng được đòi hỏi như thế. Chúng ta cũng phải “luôn luôn nghĩ đến con đường dẫn chúng ta quay trở về với Thiên Chúa” mà chúng ta đã đi lên, để chúng ta không bao giờ “đánh mất ký ức ấy”.

Bước đầu tiên trong sự đối thoại với Thiên Chúa chính là Tình Yêu

Những điều kiện căn bản mà một vị mục tử dứt khoát phải chu toàn, đó là sự trung tín và Đức Ái. Hai điều này hàm chứa trong ba lời chỉ dẫn của Chúa Giê-su dành cho Phê-rô: “Yếu mến Thầy, chăn dắt đoàn chiên, và luôn sẵn sàng”. Một người môn đệ thực sự của Con Thiên Chúa sẽ được thể hiện qua Đức Ái – Đức Thánh Cha giải thích: “Trái lại, việc chăn dắt đoàn chiên lại thể hiện qua việc chăm lo cho người khác, và chính điều đó thể hiện cho thấy một mục tử tốt lành: một Giám mục, một linh mục trước tiên là một mục tử!

Hãy yêu mến Thầy, hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy và hãy sẵn sàng. Hãy yêu mến Thầy hơn tất cả mọi sự, hãy yêu mến Thầy trong mức độ lớn nhất mà anh có thể, nhưng hãy yêu Thầy! Đó là điều mà Chúa Giê-su đòi hỏi từ các mục tử cũng như từ chúng ta. Hãy yêu mến Thầy! Bước đầu tiên trong sự đối thoại với Thiên Chúa chính là Tình Yêu!

La bàn của một mục tử

Tất cả những gì mà chúng có tính quyết định đối với cuộc sống, đối với Thiên Chúa, được xác định là “sự Tử Đạo”; một con đường mà trên đó họ phải “vác Thập Giá” và sẽ dẫn họ đi tới nơi mà họ không muốn. Đó la bàn mà nó chỉ cho thấy con đường của vị mục tử.

Hãy sẵn sàng cho những cơn thử thách, hãy sẵn sàng bỏ tất cả lại đàng sau để người khác có thể đến, người đó sẽ thực hiện những việc khác. Hãy sẵn sàng cho một ngày kia, lúc tất cả mọi điều trong cuộc đời bạn sẽ bị phá hủy hết” – Đức Thánh Cha nói, và Ngài cảnh báo: “Họ sẽ chọn con đường khổ nhục, vâng, có lẽ đó là con đường Tử Đạo! … Và bất cứ ai đã chất đầy lên bạn những lời khen ngợi khi bạn còn là mục tử của họ, thì giờ đây họ sẽ chỉ nói xấu bạn, vì người mới đến xem ra có vẻ tốt hơn bạn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, hãy sẵn sàng đón nhận Thập Giá, hãy chuẩn bị sẵn cho giây phút mà người ta sẽ đưa bạn tới nơi mà bạn không hề muốn. Hãy yêu mến, hãy chăm sóc và hãy sẵn sàng. Đó là một chiếc la bàn của người mục tử!

Dứt khoát khước từ việc hoạt động chính trị trong Giáo hội

Đức Thánh Cha còn đề cập tới một cơn cám dỗ cuối cùng mà nó rất phổ biến trong thời đại hôm nay: Xu hướng muốn giảng dậy người khác, muốn tự cho mình có quyền hoạt động mục vụ luân lý thay vì lưu tâm đến bổn phận của riêng mình.

Hãy nhìn vào chiếc cửa của bạn! Đừng xía vào cuộc sống người khác! Người mục tử sẽ yêu mến, Ngài sẽ chăn dắt đoàn chiên, và sẵn sàng để đón nhận Thánh Giá – Ngài sẽ không đánh mất thời gian với việc hoạt động chính trị, đặc biệt là hoạt động chính trị trong Giáo hội! Ngài sẽ yêu thương, Ngài sẽ chăm sóc, Ngài sẽ sẵn sàng, và Ngài sẽ kiên định trước cơn cám dỗ!

Vaticannews.va – 18 Mai 2018, 14:32

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.