Tòa Thánh Vatican: Đức Thánh Cha tiếp đón Đức Hồng Y Woelki

0

Tòa Thánh Vatican:
Đức Thánh Cha tiếp đón Đức Hồng Y Woelki

Sau khi tiếp đón Đức Hồng Y Reinhard Marz – Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Đức -, vào trưa thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô lại tiếp đón một vị Hồng Y người Đức khác, đó là Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Köln. Tuy nhiên, cho tới lúc này, nội dung của cuộc nói chuyện giữa hai vị vẫn chưa được công bố.

Vào ngày mồng 03 tháng 05 vừa qua, cùng với Đức Hồng Y Marx và một số các Đức Giám Mục người Đức khác, Đức Hồng Y Woelki đã có mặt tại Vatican để nói chuyện với Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria – Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin – về đường lối của các Đức Giám Mục Đức trong việc trao Mình Thánh cho người bạn đời (trong đời sống hôn nhân) không phải là người Công giáo.

Cuộc gặp gỡ hôm nay của Đức Thánh Cha với Đức Hồng Y Woelki đã không được công bố trước. Vào đầu tháng 05 vừa rồi, Đức Thánh Cha đã đánh giá rất cao sự dấn thân của các Đức Giám mục Đức trong công cuộc Đại Kết, và đã yêu cầu các Ngài ngồi lại với nhau trong sự đồng tâm nhất trí để bàn về vấn đề lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.

Phải chăng Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Woelki sẽ thảo luận với nhau về việc trao Mình Thánh cho những người Thệ Phản?

Hội Đồng Giám Mục Đức đã cho biên soạn một văn kiện dự thảo, và văn kiện này được hiểu như là Kim Chỉ Nam hướng dẫn mục vụ, có tựa đề là: “Cùng Chúa Ki-tô, tiếp tục con đường hiệp nhất. Hôn nhân liên tôn và việc đồng tham dự Bí Tích Thánh Thể”. Tuy nhiên, dù mới chỉ là bản dự thảo, nhưng văn kiện này đã gây ra một cuộc tranh luận dữ dội giữa các Đức Giám mục Đức. Hơn ¾ số thành viên của Hội Đồng Giám Mục Đức ủng hộ nội dung của văn kiện trên, nhưng số các Đức Giám mục còn lại thì thấy “có nhiều lý do khác nhau để không đồng ý với văn kiện đó”, và do đó, các Ngài đã nại tới Rô-ma. Tuy nhiên, theo quan điểm của Tòa Thánh thì trái bóng giờ đây lại được đẩy về phía sân của các Đức Giám mục Đức.

Theo vatican news – pr – 18 Mai 2018, 11:54

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.