Video: Buổi chia sẻ hành trình ơn gọi – kết thúc chương trình đăng đàn của Học Viện dọn khấn trọn, Năm 2018

0

VIDEO: BUỔI CHIA SẺ HÀNH TRÌNH ƠN GỌI
KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG ĐÀN
CỦA HỌC VIỆN DỌN KHẤN TRỌN – NĂM 2018

PHẦN I: THUYẾT TRÌNH
ĐỀ TÀI: CHÚA NHÌN CON VÀ ĐỘNG LÒNG THƯƠNG

PHẦN II: KỊCH NGẮN ” HÃY THEO THẦY”

PHẦN III: VŨ KHÚC “DÂNG LỜI TẠ ƠN”

Ban truyền thông

Comments are closed.