Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-22/7, 2018 ( Trang 8)

0

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter
từ 06 tháng Tư đến 18 tháng Tư, 2018

6 tháng Tư: Lời Chúa là ánh sáng soi màn đêm: Lời Chúa giúp chúng ta không sợ hãi khi đối mặt với những khó khăn.

7 tháng Tư: Như người Sa-ma-ri tốt lành, chúng ta hãy chăm sóc cho những bệnh nhân và người đau khổ! #WorldHealthDay.

8 tháng Tư: Thiên Chúa che phủ chúng ta với lòng thương xót của Người, Người ôm lấy chúng ta trong Đức Ki-tô, để chúng ta có thể trở nên những khí cụ cho sự nhân lành của Người.

9 tháng Tư: Ngày nay Thiên Chúa vẫn đang đi tìm những tâm hồn như Mẹ Maria, những tâm hồn sẵn sàng tín thác tuyệt đối vào Người.

10 tháng Tư: Biết mang tâm hồn nghèo khó, hành động với sự nhân hậu và khiêm nhường, biết khóc với người đang than khóc, khát khao nên công chính, gặp gỡ và hành động với lòng thương xót: đó là sự nên thánh. #SaintsToday

11 tháng Tư: Từ “hạnh phúc” hay “được chúc phúc” trở nên đồng nghĩa với “thánh thiện,” vì những ai trung thành với Chúa sẽ đạt được sự hạnh phúc qua việc hy sinh quên mình. #GaudeteetExsultate

12 tháng Tư: Các thánh biểu lộ phẩm chất đặc biệt qua tinh thần cầu nguyện và sự khao khát muốn kết hiệp với Thiên Chúa. Không có sự nên thánh nào không cần sự cầu nguyện. #Holiness

13 tháng Tư: Sự nên thánh mà Thiên Chúa kêu gọi anh chị em đạt tới là bằng những hành động nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày. #GaudeteetExsultate

14 tháng Tư: Chúng ta được kêu gọi nên thánh bằng cách sống đời sống yêu thương và làm chứng tá trong mọi việc chúng ta làm. #GaudeteetExsultate

15 tháng Tư: Giáo hội luôn trẻ trung vì Tin mừng là nguồn sống và liên tục tái sinh Giáo hội.

16 tháng Tư: Những ai bảo vệ trẻ em là thuộc về Chúa và sẽ chiến thắng những ai áp bức chúng. Chúng ta phải giải phóng mọi trẻ em thoát khỏi mọi hình thức bóc lột.

17 tháng Tư: Chúa đòi hỏi chúng ta rất ít và ban tặng cho chúng ta rất nhiều. Người đòi hỏi chúng ta mở lòng để chào đón Người và những người cô thế nhất trong số anh chị em của chúng ta.

18 tháng Tư: Ơn gọi người Ki-tô hữu nghĩa là trở nên một người anh chị em của tất cả mọi người, đặc biệt đối với những người nghèo, và thậm chí là kẻ thù.

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 19/4/2018]

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.