Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-22/7, 2018 ( Trang 8)

0

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter
từ 19 tháng Tư đến 30 tháng Tư, 2018

19 tháng Tư: Lòng thương xót mở những cánh cửa tâm hồn vì nó làm tất cả chúng ta cảm nhận rằng chúng ta là con cái của một Cha.

20 tháng Tư: Tất cả những gì cần để được gặp gỡ Thiên Chúa là chân nhận rằng chúng ta nghèo túng. Và chìa khóa cho sự gặp gỡ đó chính là sự hạ mình.

21 tháng Tư: Khi chúng ta lòng đầy tự cao, chúng ta không còn chỗ cho Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta hãy xin Chúa hoán cải tâm hồn.

22 tháng Tư: Thiên Chúa kêu gọi từng người chúng ta, và mỗi tiếng gọi là một món quà làm chúng ta ngập tràn niềm vui.

23 tháng Tư: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho chúng ta nhìn về tương lai: ánh sáng của nó cho phép chúng ta đọc được những dấu chỉ thời gian.

24 tháng Tư: Đời sống chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi nó được cho đi như một món quà. Nó trở nên vô vị khi nó sống cho chính bản thân của nó.

25 tháng Tư: Người Ki-tô hữu đích thực không sợ mở lòng ra với tha nhân, chia sẻ những không gian sống và biến chúng thành những nơi của tình đoàn kết.

26 tháng Tư: Chỉ mình Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta sự hạnh phúc thật. Thật vô ích khi lãng phí thời gian tìm kiếm nó ở nơi khác: trong của cải, thú vui, và quyền lực.

27 tháng Tư: Khi chúng ta mở lòng ra trước ơn sủng của Thiên Chúa, thậm chí những điều không thể cũng trở thành có thể.

28 tháng Tư: Chúa Giê-su truyền tải tình yêu của Người cho chúng ta, để chúng ta biết yêu mến Thiên Chúa và thương yêu tha nhân như Người yêu thương chúng ta, qua việc hy sinh sự sống của Người cho chúng ta.

29 tháng Tư: Chúng ta có muốn hòa bình không? Vậy thì hãy ngăn cấm mọi loại vũ khí thì chúng ta sẽ không phải sống trong nỗi sợ hãi chiến tranh.

30 tháng Tư: Hãy nên một với Đức Ki-tô khi anh chị em cầu nguyện, hãy chăm sóc những anh chị em hèn kém nhất của chúng ta, và hãy làm việc vì hòa bình.

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 1/5/2018]

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.