Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-22/7, 2018 ( Trang 8)

0

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter
từ ngày  01 tháng 05 đến ngày 15 tháng 05, 2018

1 tháng Năm: Chúng ta mừng kính Thánh Giu-se Thợ, xin đừng bao giờ quên rằng việc làm là một khía cạnh nền tảng của nhân phẩm.

2 tháng Năm: Cầu nguyện có nghĩa là ở bên Chúa, nếm trải Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa.

3 tháng Năm: Trên Thập giá, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy sự vĩ đại của tình yêu của Người và quyền năng của lòng thương xót của Người.

4 tháng Năm: Hân hoan thực hiện những công cuộc bác ái cho những người đang chịu đau khổ trong tinh thần và thể xác là con đường thiết thực nhất để sống Tin mừng.

5 tháng Năm: Mọi sự lăng nhục, sự xúc phạm hay bạo lực gây ra cho người anh em của chúng ta là xúc phạm đến Thiên Chúa là Cha của chúng ta và là Đấng Tạo Dựng.

6 tháng Năm: Thật tuyệt vời biết bao khi trở thành “những phái viên của niềm hy vọng,” trở thành những sứ giả đơn sơ và hân hoan của lời tung hô Phục sinh.

7 tháng Năm: Lạy Chúa xin hoán cải tâm hồn chúng con để sự yêu thương có thể trải rộng trên trái đất này.

8 tháng Năm: Lạy Mẹ Nữ vương Mân côi, xin cầu cùng Chúa Giê-su thương xót chúng con là kẻ có tội.

9 tháng Năm: Chúng ta phải trở thành người Ki-tô hữu đến mức để cho Đức Giê-su Ki-tô sống trong chúng ta.

10 tháng Năm: Sự Thăng thiên của Đức Giê-su Phục sinh chứa đựng sự hẹn ước rằng cả chúng ta nữa cũng sẽ được thông phần vào tính kiện toàn của sự sống với Thiên Chúa.

11 tháng Năm: Chúng ta hãy bắt đầu xây dựng hòa bình trong gia đình, trong khu phố, và trong nơi làm việc của chúng ta: bất cứ nơi nào chúng ta có tập thể và cộng đồng.

12 tháng Năm: Không thể đặt điều kiện trong câu trả lời của anh chị em với Chúa Giê-su bằng những toan tính và lợi ích vật chất tạm thời. Nó phải là một lời “xin vâng” trọn đời.

13 tháng Năm: Lạy Mẹ Fatima, xin đoái nhìn đến chúng con, đến các gia đình, đến đất nước của chúng con, và đến toàn thế giới.

14 tháng Năm: Không có sự tự do nào lớn hơn là để bản cho thân được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và để Người dẫn đưa anh chị em đến bất kỳ nơi đâu Người muốn.

15 tháng Năm: Gia đình là niềm hy vọng của tương lai. Chúng ta hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho các gia đình đang phải đối mặt với những khó khăn rất lớn: nguyện xin Thiên Chúa hỗ trợ họ.

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 2/6/2018]

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.