Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-22/7, 2018 ( Trang 8)

0

 

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter
từ 16 tháng 05 đến 31 tháng 05, 2018

16 tháng Năm: Không có tình yêu nào mà không có hành động bác ái. Sự phục vụ hướng đến những người anh chị em của chúng ta tuôn chảy từ những tâm hồn yêu thương.

17 tháng Năm: Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua cách dẹp tan mọi sự cô đơn và cách ly.

18 tháng Năm: Mẹ Maria sống Tám Mối phúc của Chúa Giê-su hơn tất cả mọi người: Mẹ là thánh giữa các vị thánh, Mẹ chỉ cho chúng ta con đường nên thánh và đồng hành với chúng ta.

19 tháng Năm: Anh chị em đừng bao giờ quên nguyên tắc vàng này: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12)

20 tháng Năm: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng gìn giữ Giáo hội, xin ngự xuống trên chúng con, dạy chúng con sự hiệp nhất, đổi mới tâm hồn chúng con, và giúp chúng con biết yêu thương như Chúa Giê-su đã dạy chúng con.

21 tháng Năm: Thiên Chúa cần những người biết đem sự tha thứ và lòng thương xót của Người đến trên toàn thế giới.

22 tháng Năm: Đời sống Ki-tô hữu phải được đầu tư trong Đức Giê-su, và dành cho tha nhân.

23 tháng Năm: Một Giáo hội yêu thương người nghèo luôn luôn đón bắt Kênh sóng của Thiên Chúa, không bao giờ đánh mất tín hiệu của Tin mừng.

24 tháng Năm: Hôm nay chúng ta hiệp thông trong lời cầu nguyện với những anh chị em của chúng ta ở Trung quốc, nhân ngày Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu giúp người Ki-tô hữu Sheshan.

25 tháng Năm: Yêu mến Thiên Chúa và thương yêu tha nhân phải là hai tảng đá góc của đời sống chúng ta.

26 tháng Năm: Tin mừng kêu gọi chúng ta phải biết sống vượt ra ngoài vùng tiện nghi của mình, vì bất cứ ai theo chân Chúa Giê-su đều yêu thương người nghèo và người hèn mọn.

27 tháng Năm: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi Cực thánh mời gọi chúng ta sống trong tình hiệp nhất với nhau, trong sự yêu thương và chia sẻ: vì nơi đâu có tình yêu, nơi đó có Thiên Chúa.

28 tháng Năm: Điều gì tồn tại mãi mãi? Điều gì có giá trị trong cuộc sống? Điều gì không bao giờ qua đi?

Chắc chắn là: Thiên Chúa và tha nhân.

29 tháng Năm: Thánh Thể ban cho chúng ta sức mạnh để trổ sinh hoa trái qua những công việc tốt lành, và để sống đời sống Ki-tô hữu đích thực.

30 tháng Năm: Khi Chúa Thánh Thần hiện hữu, luôn luôn có điều gì đó xảy ra. Nơi đâu có luồng gió của Thần Khí, mọi sự không bao giờ đứng im.

31 tháng Năm: Thánh Lễ chứa đựng tất cả hương vị của Lời và Công cuộc của Chúa Giê-su, sự nếm trải cái Chết và sự Phục sinh của Người, hương thơm ngát của Thần Khí của Người.

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 3/6/2018]

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.