Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô, trưa CN, 05.08.2018

0

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung
trưa CN, 05.08.2018

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Vào hôm Chúa Nhật vừa qua, Phụng Vụ đã giới thiệu cho chúng ta thấy một hình ảnh được lấp đầy bởi sự trìu mến của Chúa Giê-su, Đấng đến với đám đông quần chúng cũng như đến với những nhu cầu của họ. Bài Tin Mừng hôm nay (xc. Ga 6,24-35) đã thay đổi cách nhìn: Đám đông được Chúa Giê-su cho ăn no thỏa đã tái lên đường để tìm kiếm Ngài và đã gặp được Ngài. Nhưng đối với Chúa Giê-su, việc người ta tìm kiếm Ngài vẫn là điều chưa đủ: Ngài muốn rằng, người ta còn phải học biết Ngài nữa; Ngài muốn rằng, việc tìm kiếm và gặp gỡ Ngài Phải vượt ra ngoài việc đáp ứng một cách trực tiếp những nhu cầu vật chất. Chúa Giê-su đến để mang tới cho chúng ta nhiều hơn thế, để mở ra cho kiếp sống chúng ta một chân trời rộng mở, hơn là những lo lắng hằng ngày liên quan tới lương thực, quần áo, và bước đường công danh, v.v…. Vì thế, quay về phía đám đông, Ngài nói: “Các ông đi tìm tôi, không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,26). Bằng cách đó, Chúa Giê-su đã khích lệ đám đông hãy thực hiện một bước tiếp theo, hãy tự thắc mắc về ý nghĩa của phép lạ, và đừng chỉ rút ra từ đó những điều có lợi. Trong thực tế, phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều chính là dấu chỉ cho một hồng ân to lớn mà Thiên Chúa Cha đã ban cho nhân loại, và đó chính là Chúa Giê-su!

Đấng là “Bánh Hằng Sống” đích thực (Ga 6,35) không chỉ muốn làm cho thân xác được no thỏa, nhưng cũng còn muốn làm cho tâm hồn được thỏa mãn nữa, bằng cách là Ngài ban tặng lương thực thiêng liêng, tức lương thực có thể thỏa mãn những cơn đói khát từ thâm sâu. Vì thế, Ngài mời gọi đám đông đừng gắng sức vì lương thực mau hư thối, nhưng hãy cố gắng lao công để có được lương thực đem lại sự sống đời đời (xc. Ga 6,27). Chúa Giê-su ban cho chúng ta lương thực đó mỗi ngày: Lời Ngài, Mình và Máu Ngài. Dân chúng đã nghe được lời mời gọi của Chúa nhưng lại không hiểu được ý nghĩa của lời mời gọi đó – như vẫn thường xảy ra nơi chúng ta – và đã hỏi: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những công việc của Thiên Chúa?” (Ga 6,28). Thính giả của Chúa Giê-su nghĩ rằng, Ngài bắt họ phải chu toàn các giới răn để có được những phép lạ khác giống như phép lạ hóa bánh ra nhiều. 

Người ta thường xuyên bị cám dỗ muốn giới hạn tôn giáo vào nội dung của Lề Luật, và muốn trình bày mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa giống như mối tương quan của những tên nô lệ với các chủ nhân ông: các nô lệ phải chu toàn những bổn phận mà chủ nhân giao cho họ làm để nhận được lòng hảo tâm của ông.

Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Vì thế, đám đông muốn Chúa Giê-su nói cho họ biết, họ phải làm gì để làm hài lòng Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-su đã đưa ra một câu trả lời mà người ta không mong đợi: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29). Hôm nay, những Lời đó cũng được dành cho chúng ta: Công việc của Thiên Chúa không hệ tại ở chỗ “làm” những việc nọ việc kia, nhưng ở chỗ “Tin” vào Đấng Ngài đã sai đến. Điều đó có nghĩa là, việc tin vào Chúa Giê-su sẽ cho phép chúng ta thực hiện những công việc của Thiên Chúa. Nếu chúng ta dám để cho mình được bước vào trong mối tương quan tình mến và niềm tín thác đó với Chúa Giê-su, thì chúng ta sẽ ở trong tình trạng thực hiện những công việc của Thiên Chúa mà chúng tỏa hương Tin Mừng, cho niềm hạnh phúc và cho những nhu cầu của những người anh chị em.

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đừng quên rằng: Ngay cả khi chúng ta phải quan tâm tới lương thực hằng ngày, thì chúng ta cũng vẫn còn có một nghĩa vụ quan trọng hơn, đó là việc chăm lo cho mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, củng cố Đức Tin của chúng ta vào Ngài, Đấng là “Bánh Hằng Sống”, để đáp ứng những cơn đói khát chân lý, đói khát công lý và đói khát Tình Yêu của chúng ta.

Ước gì Đức Trinh Nữ Maria, Salus Populi Romani – ơn cứu độ của dân thành Rô-ma -, mà hôm nay chúng ta cử hành Lễ Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả tại Rô-ma, sẽ đỡ nâng chúng ta trên con đường Đức Tin, và giúp chúng ta biết trao phó niềm vui của mình cho kế hoạch của Thiên Chúa đối với cuộc sống chúng ta.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Chúa Nhật ngày mồng 05 tháng 08 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon