Đức Gioan Phaolo II dạy mọi người cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi

0

Đây là cách Đức Gioan Phaolo II dạy mọi người cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi

Ngài đưa ra những hướng dẫn chi tiết trong Tông huấn Rosarium Virginis Mariae.

Thánh Gioan Phaolo II là một người rất sùng kính Kinh Mân Côi, thường xuyên thúc đẩy việc đọc kinh Mân Côi trong triều đại của ngài và chính ngài đọc kinh mỗi ngày.

Một trong những cách ngài thúc đẩy việc đọc Kinh Mân Côi là đưa ra những hướng dẫn chi tiết về cách cầu nguyện lời kinh vô cùng quý báu này.

Công bố mầu nhiệm bằng một ảnh tượng thánh

Trong Tông huấn Rosarium Virginis Mariae, Đức Gioan Phaolo viết, “Khi suy niệm mỗi mầu nhiệm, có thể sử dụng một ảnh tượng thánh phù hợp để thể hiện, để dường như nó mở ra một bối cảnh giúp chúng ta tập trung. Những lời kinh hướng tâm trí và sự tưởng tượng của chúng ta về một chương hoặc thời điểm nào đó trong cuộc đời của Đức Ki-tô … sự sùng kính ảnh tượng … [có thể] rất hữu ích trong việc giúp trí lòng hướng về một mầu nhiệm đặc biệt.”

Suy niệm bằng một trích đoạn Thánh Kinh liên quan

Đức Gioan Phaolo II tiếp tục, “thật hữu ích sau khi suy niệm mỗi mầu nhiệm là đọc một trích đoạn Kinh Thánh liên quan, dài hoặc ngắn, tùy vào hoàn cảnh. Không có lời nào phù hợp hơn để có hiệu quả bằng những lời đầy sức thúc đẩy. Khi lắng nghe, chúng ta chắc chắn rằng đây là lời của Chúa, nói với thời đại hôm nay và nói ‘với tôi.’”

Có những khoảng thời gian thinh lặng

Sau một mầu nhiệm và trích đoạn Kinh Thánh, Đức Gioan Phaolo II đề nghị, “Việc lắng nghe và suy niệm được nuôi dưỡng bằng sự thinh lặng.” Sau mỗi mầu nhiệm và suy niệ lời Chúa, cần phải dừng lại và tập trung trí lòng trong một khoảng thời gian cho mỗi mầu nhiệm, trước khi tiếp tục đọc kinh.”

Thêm một suy niệm ngắn sau danh thánh “Giê-su”

Khi đọc Kinh Kính Mừng, Đức Gioan Phaolo II đề nghị thêm một suy niệm ngắn liên quan đến mầu nhiệm đang được suy niệm, “Trong Tông huấn Marialis Cultus, Đức Giáo hoàng Phaolo VI hướng sự chú ý đến truyền thống của một số vùng làm nổi bật danh thánh Chúa Giê-su bằng cách thêm một suy niệm ngắn liên quan đến mầu nhiệm đang được cầu nguyện. Đây là một truyền thống đáng tán dương, đặc biệt trong những buổi cầu nguyện chung. Nó thể hiện sự bày tỏ mạnh mẽ niềm tin vào Đức Ki-tô, hướng trực tiếp đến những thời điểm khác nhau trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế.”

Kết mỗi chục kinh bằng một cụm từ ngắn nói về hoa trái của mầu nhiệm

Đức Gioan Phaolo II viết, “kết thúc mỗi mầu nhiệm bằng một lời cầu nguyện xin có được hoa trái đặc biệt của mầu nhiệm đó. Bằng cách này Kinh Mân Côi sẽ diễn tả tốt hơn đời sống của người Ki-tô hữu. Một lời nguyện phụng vụ rất đẹp mời gọi chúng ta cầu nguyện, suy niệm về các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, để chúng ta có thể ‘bắt chước những điều được trình bày trong đó và có thể đạt được những gì Kinh Mân Côi hứa ban.’”

Còn một số gợi ý khác giúp gặt hái được hoa trái tốt khi cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi trong Tông huấn Rosarium Virginis Mariae, tất cả đều với mục đích làm cho Kinh Mân Côi trở thành một lời cầu nguyện đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa.

Nếu Kinh Mân Côi vẫn còn là một lời kinh khô khan đối với bạn, hãy thử áp dụng những cách như trên. Nhưng dù bạn cầu nguyện theo cách nào, thì hãy để Mẹ Thiên Chúa làm rung động con tim của bạn và đem bạn đến gần với Con của Mẹ hơn, là Chúa Giê-su Ki-tô.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/10/2018]

Comments are closed.

phone-icon