Thơ: Lửa

0

LỬA


Lửa mềm như khói, như sương
Loãng như nước, nóng như cơn nắng hè
Nhưng mà Lửa rất diệu kỳ
Vừa mềm vừa loãng vậy mà vô song
Chỉ là chút Lửa bình thường
Bất chợt cháy bùng, không dập nổi đâu!
Lửa như nguồn sáng thương yêu
Càng chia sẻ Lửa càng nhiều tỏa lan
Lửa là Thiên Chúa Thánh Thần
Khơi nguồn “Kính Chúa – Ái Nhân” đêm ngày (1)
Thế gian được thắp rồi đây
Chúa Giêsu muốn Lửa này cháy lên (2)
Cầu xin Chúa thắp Lửa liền
Lửa Tình Thương Xót triền miên nóng bừng
Đốt con mãi mãi không ngừng
Đốt tha nhân mãi mãi cùng cháy lên

TRẦM THIÊN THU
(1) Cv 2:1-4. (2) Lc 12:49.

Comments are closed.

phone-icon