Thơ: Tồi tệ

0


[Niệm ý Mt 5:20-26 ≈ Lc 12:57-59]

Giận mà chi, ghét mà chi
Giận hờn, ghen ghét, được gì hay không?
Xấu xa tích tụ trong lòng
Làm cho cái ác chất chồng thêm thôi
Một người xấu đủ khổ rồi
Hai người cùng xấu càng tồi tệ hơn [*]
Sợi dây thù hận vẫn còn
Nếu mà cố chấp, chẳng thèm thứ tha
Sợi dây thù hận đứt lìa
Người tha, kẻ thứ, còn gì ghét nhau?
Đời ai cũng mắc nợ yêu
Thiên Quốc muốn vào, phải trả cho xong
Chớ nên viện cớ lòng vòng
Phân bua, biện hộ, đừng hòng bước vô!
Nếu không tha thứ, giải hòa
Lệ vật ích gì mà lại tiến dâng?
Có dâng thì cũng như không
Chúa không chấp nhận, đừng mong ơn gì!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 11-6-2019
[*] “Nếu bạn khổ sở vì sự bất công của kẻ xấu, hãy tha thứ cho họ, nếu không thì cả hai cùng xấu” (Thánh Augustinô).

Comments are closed.

phone-icon