Hình ảnh chị em lên đường thi hành Sứ vụ theo Bài Sai mới, năm 2019

0

HÌNH ẢNH CHỊ EM LÊN ĐƯỜNG THI HÀNH SỨ VỤ
THEO BÀI SAI MỚI NĂM 2019

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21)

Loan báo Tin Mừng là sứ mạng của hết mọi người không chỉ dành riêng cho các Linh mục hay Tu sĩ. Hình ảnh 72 môn đệ được Đức Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng cho thấy tính phổ quát của sứ vụ này.

Cách đây hơn 2000 năm, Chúa Giêsu đã gọi thêm 72 môn đệ đi truyền giáo: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi”. Chúa sai 72 môn đệ đi, là Ngài muốn huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia vào việc truyền giáo. Hôm nay, Chúa cũng sai tất cả các chị em trong Hội Dòng theo bài sai mới của Năm 2019 hăng say lên đường truyền giáo.

Hân hoan lên đường là tinh thần sẵn có của tất cả các chị em. Từ ngày 04/08/2019 chị em được Bề trên Tổng quyền trao bài sai sứ vụ mới, chị em sẽ đến chung sống và phục vụ tại các cộng đoàn theo phần trách vụ đã được ghi trong bài sai hoặc theo sự phân công của Bề trên cộng đoàn.

Chị em có thởi gian chuẩn bị gần cho ngày lên đường. Theo qui định chung của Dòng ngày 15/08 (Lễ Đức Maria hồn xác lên trời ) chị em toàn Dòng thuyên chuyển đến nhiệm sở theo bài sai sứ vụ.

Từ sáng sớm chuyến xe đưa chị em đang sống trên miền cao nguyện về lại nhà Mẹ Tam Hiệp và đón các chị em khác từ tu viện trung ương đi thi hành xứ vụ trên miền cao nguyên. Niềm vui vỡ bờ khi chị em được gặp lại nhau…

Chuyến xe đưa chị em đi sứ vụ xa nhất cũng được khởi hành vào lúc 9 giờ sáng, từ Tu viện Trung ương chi em được thuyên chuyển đến các cộng đoàn tại Buôn Mê Thuột, Đăk Nông, Bình Hà…

Khi ra đi thi hành sứ vụ chị em luôn nhớ: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Biết bao anh em đang khát khao được nghe Lời Chúa. Biết bao người đang mong chờ Tin Mừng cứu độ. Biết bao tâm hồn đang tìm kiếm chân lý của Chúa, muốn đón nhận ơn đức tin và chịu Phép Rửa tội để được làm con cái của Chúa và con cái của Hội Thánh. Vì thế, tất cả chị em hân hoan lên đường, mau mắn theo lời mời của Chúa.

Chị em ra đi tay trắng không bám víu vào tiền bạc, của cải, nơi chốn: Chúa dạy các môn đệ “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”. Chị em tin vào Chúa không dính bén những phương tiện vật chất, một lòng cậy trông vào Chúa sống khó nghèo, tín trung. Hơn ai hết chi em cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trên cuộc đời mình qua sự chăm sóc của Ngài, vì thợ thì đáng được thưởng công. 

Truyền giáo là đem bình an đến cho mọi người. Vào nhà nào, các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này”. Bình an là chính Chúa Kitô. Do đó, chi em ý thức lên đường truyền giáo trước tiên phải đem Tin Mừng đến cho chị em trong cộng đoàn, nơi chị em đến chung sống. Khi chi em sống yêu thương chan hòa, xây dựng cộng đoàn chứng tá cho Chúa, sẽ mang lại nhiều hoa trái đức ái trong cộng đoàn và nơi môi trường chị em thi hành sứ vụ.  

Người tu sĩ phải là người biết cảm nếm sự bình an của Chúa. Nếu không có bình an nội tâm thì không thể trao ban bình an cho người khác được. Cuộc đời sứ vụ của Tu sĩ mà thiếu đi yếu tố này, thì hẳn chính bản thân cũng bất hạnh và như thế chỉ còn gieo rắc sự thất vọng mà thôi. Tuy nhiên, bình an là một ơn ban của Thiên Chúa, kèm theo sự cộng tác của con người. 

Một trong những phương thế đắc lực giúp hỗ trợ việc truyền giáo đó là cầu nguyện. Cầu nguyện là nền tảng của việc truyền giáo. Như Thánh nữ tiến sĩ Catarina bổn mạng cùa Dòng, Chị Thánh đã dùng lời cầu nguyện đối thoại với Chúa mà cứu được nhiều linh hồn về cũng Chúa.

Mến chúc quý chị em hôm nay lên đường với Chúa, luôn được Cha Thánh Đa Minh, Mẹ Thánh tiến sĩ Catarina hướng dẫn trong đời sống cộng đoàn và Sứ vụ. Đặc biệt được Đức Maria hồn xác về trời và Thánh cả Giuse luôn che chở phù trì các chị em trên mọi nẻo đường dấn thân phục vụ người nghèo của Chúa.

Xin nhấn vào đây để xem hình

Ban truyền thông

Comments are closed.