Video: Thánh Lễ Tuyên Khấn trọn đời – năm 2019

0

VIDEO: THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI
NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2019

Ban truyền thông

Comments are closed.

phone-icon