Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông- SN theo “The Word Among Us” ngày 18.10.2019

0

Suy niệm: Lc 10,1-9

Thánh Luca, Tác giả Tin Mừng (Lễ kính)

Bạn có thể biết rằng Thánh Luca là một bác sĩ (x. Cl 4,14) và là “cộng sự viên” của Phaolô (Plm 1,24). Nhưng bạn có biết rằng Luca cũng là một nhà sử học không?

Thánh Luca, người mà chúng ta mừng Lễ ngày hôm nay, là tác giả của cả sách Tin Mừng mang tên ngài và sách Công vụ Tông đồ. Trong phần mở đầu cho Tin mừng của mình, Thánh Luca nói với chúng ta rằng mặc dù những người khác đã biên soạn một bài tường thuật về các sự kiện xung quanh cuộc đời của Chúa Giêsu, thì “tôi cũng đã quyết định, sau khi cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra” (Lc 1,3). Thánh Luca nói rõ ngay từ đầu rằng ngài không kể những câu chuyện tưởng tượng (hư ảo). Nhưng ngài đang nói với chúng ta rằng Thiên Chúa, trong con người của Chúa Giêsu, đã thực sự đến trần gian với tư cách là Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu chuộc.

Và đó là điểm chính: chúng ta không tin vào một huyền thoại; chúng ta tin vào một Thiên Chúa hành động trong và thông qua lịch sử. Trước hết, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho dân Ítraen và làm cho họ thành dân đặc biệt của riêng Người. Sau đó, khi “thời gian tới hồi viên mãn”, Thiên Chúa đã sai Con của mình đến không chỉ để cứu dân Ítraen mà là tất cả nhân loại (x. Gl 4,4). Điều đó có nghĩa là chúng ta không có một vị Thiên Chúa ở trong vương quốc tách biệt riêng của Người, thực hiện một chuyến viếng thăm siêu nhiên nay đây mai đó. Không, chúng ta có một Thiên Chúa đã trở thành xác phàm để khai mở vương quốc của Người ở đây trên trần gian.

Sách Công vụ mở ra với sự lên trời của Chúa Giêsu, nhưng mặc dù có vẻ như thể công việc của Chúa Giêsu đã hoàn tất và kết thúc, nhưng Người vẫn tiếp tục hành động mạnh mẽ. Thánh Thần của Người ngự xuống trên các môn đệ và họ trở thành những người mạnh dạn rao giảng và chữa lành (chương 2). Chúa Giêsu xuất hiện với Phaolô trên đường đến Đamát và biến đổi cuộc đời của ngài (chương 9). Thánh Phaolô và các nhà truyền giáo cùng đi với ngài đã được cứu một cách kỳ diệu khỏi bị hại trong nhiều dịp.

Thánh Luca kết thúc Sách Công vụ của mình với chương 28, với việc Phaolô đang chờ xét xử ở Rôma. Nhưng vẫn có “Công Vụ chương 29”. Chương không được viết ra là câu chuyện về vô số lần Thiên Chúa đã hành động qua nhiều thế kỷ trong cuộc sống của dân Chúa. Và câu chuyện chưa kết thúc. Vương quốc của Thiên Chúa ở đây, nơi Người cư ngụ và vương quốc này thực sự đã gần kề (nằm trong tầm tay)!

Lạy Cha, con cám ơn Cha vì đã cho phép con trở thành một phần trong câu chuyện về vương quốc của Thiên Chúa đang hiện diện trong thế giới!

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.