Dẫn lễ: Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa

0

  • Dẫn nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ,

Cùng với Hội Thánh hoàn vũ, chúng ta hân hoan mừng kính trọng thể lễ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA.  “Mẹ Thiên Chúa” là tước hiệu cổ xưa nhất và là một tín điều quan trọng nhất về Đức Maria, do Công Đồng Êphêsô năm 431 xác định như một chân lý đức tin. Đó là nền tảng cho tất cả sự vĩ đại của Đức Maria – mà tất cả các Kitô hữu phải tin tưởng.  Tín điều này không chỉ liên quan đến bản thân Đức Mẹ, nhưng còn ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta.

Khi cử hành Phụng vụ lễ này, Hội thánh tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì Người Con do Mẹ cưu mang và sinh hạ chính là Thiên Chúa thật và là người thật. Đây là chân lý bảo chứng cho tín điều Đức Giêsu Kitô có hai bản tính trong một Ngôi vị duy nhất của Mầu Nhiệm Nhập Thể – mà chúng ta hằng tin kính.

Chính Ðức Thánh Cha Phaolô Đệ lục, đã công bố lễ này, và cũng chọn ngày 1 tháng Giêng hàng năm làm “Ngày Hòa Bình Thế Giới”, để làm sáng tỏ vai trò cao quý của Ðức Maria trong chương trình cứu độ, vì Mẹ đã sinh ra Ðấng Cứu Thế, là Thái tử hòa bình, là chính Đấng ban hòa bình cho nhân loại.

Mừng kính lễ Mẹ Thiên Chúa hôm nay, trong ngày khởi đầu một Năm Mới, chúng ta nài xin Mẹ là Mẹ của Lòng thương xót, ban cho các gia đình và từng người trong giáo xứ biết nỗ lực sống chương trình mục vụ của giáo phận: “Gia đình và người trẻ hãy là chứng nhân của Lòng Thương Xót”, qua việc mở lòng ra lắng nghe lời Mẹ dạy bảo: là chuyên chăm lắng nghe và thực hành Lời Chúa: Sống Bác ái, yêu thương và tha thứ, trong chính gia đình mình và giáo xứ của chúng ta; đồng thời quan tâm tới những người nghèo khổ.

Trong tâm tình ấy mời cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ đầu Năm Mới 2020, Mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Dẫn vào Bài đọc I:

“Tình thương quan phòng Chúa bao bọc con cả sau lẫn trước” (x Tv 139,5). “Lòng nhân hậu Chúa ấp ủ con trót  cả cuộc đời”(x Tv 23,6). Đó chính là điều mà chúng ta sẽ cảm nhận được qua lời Chúa phán với ông Mô sê sau đây. Xin mời cộng đoàn lắng nghe:

BÀI ĐỌC I. (Ds 6,22-27)

ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này: `Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh (em)! Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em)! Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)!’ Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

Đó là Lời Chúa.

  • Dẫn vào Bài đọc II

Tình yêu Thiên Chúa được thể hiện cách viên mãn khi Chúa Cha tặng ban Con Một yêu dấu của Ngài cho nhân loại. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha bằng cách sống thánh thiện, sống xứng đáng với ơn gọi làm con Thiên Chúa – mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội.

BÀI ĐỌC II. (Gl 4,4-7)

Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

  • Dẫn vào Tin Mừng:

Theo gương các mục đồng “vội vã lên đường” khi được sứ thần báo.  “Chúng ta hãy chấp nhận  để cho mình được triệu tập bởi Chúa Giêsu, Đấng đang lôi kéo chúng ta đến gần Người, và hãy để cho mình hòa nhập vào khung cảnh Giáng Sinh thực sự với các mục đồng, để biết chiêm ngắm, tôn vinh và loan báo tin vui về “Một Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”.

TIN MỪNG: (Lc 2, 16-21)

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Trong niềm vui mừng kính Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đồng thời hôm nay cũng là ngày đầu năm dương lịch, ngày cầu cho hòa bình thế giới, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện chân thành:

1. “Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”. Xin cho toàn thể hàng giáo sĩ trong Hội Thánh, luôn sống tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, để chuyển trao ân sủng và Niềm vui Tin Mừng cho đoàn chiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

CỘNG ĐOÀN: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

2. “Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết tôn trọng sự thật và công lý, biết loại trừ chủ trương chiến tranh vì tham vọng chủng tộc, kinh tế, tôn giáo… để  thế giới được hòa bình và mọi người được an cư lạc nghiệp.   Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 3“Các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”. Xin cho các gia đình và nhất là người trẻ, trở thành chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa, qua đời sống thánh thiện, sống đức ái trong gia đình và trong xã hội, vui tươi, can đảm, nhiệt tâm dấn thân cho công cuộc Phúc âm hóa, để mọi người nhận ra Tin Mừng cứu độ của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

4. “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Xin cho các Kitô hữu, nhất là các bà mẹ, biết sống theo gương Đức Maria – luôn kiên nhẫn, hiền hòa, thủy chung và yêu thương, tha thứ, hầu làm cho gia đình mình trở thành mái ấm hạnh phúc và bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

Chủ tế:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, xin thương ban muôn ơn lành cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng con, người còn sống cũng như kẻ đã qua đời, được tràn đầy an bình hạnh phúc trong Năm Mới này,. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

HIỆP LỄ: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xưa Chúa đã chọn cung lòng trinh khiết của Mẹ Maria để cư ngụ và được sinh ra cho nhân loại. Giờ đây, Chúa cũng thương chọn ngự vào tâm hồn chúng con, dầu Chúa biết chúng con không vẹn toàn, không xứng đáng như Mẹ. Xin cho mỗi người mẹ trong giáo xứ chúng con, ý thức vai trò thiêng liêng cao quý của mình, chuyên chăm Kinh Nguyện gia đình, chăm chú lắng nghe Lời Chúa, thực hành sống Bác ái mà không tính toán thiệt hơn, để gia đình chúng con trở thành chứng nhân của Lòng thương xót.

Và lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay cũng là ngày đầu năm Mới 2020, ngày cầu cho hòa bình thế giới. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Đức Thánh cha Phanxicô khuyên dạy: Mỗi Kitô hữu phải theo đuổi một tình huynh đệ thực sự, xuất phát từ Thiên Chúa, và được thực hiện trong sự đối thoại và tin tưởng lẫn nhau, nhằm  xây dựng một tương lai “công bằng và huynh đệ” hơn..

Xin dạy chúng con biết học cách nhìn nhau “như con người, như con Chúa, như anh em”; Xin giúp chúng con “học cách sống trong sự tha thứ, để chúng con có khả năng trở thành những người nam, người nữ của hòa bình. Bởi vì hòa bình được sinh ra từ trái tim con người”  (x Sứ điệp Thế giới hòa bình 2020).

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hòa bình, xin Chúa đoái thương nhậm lời chúng con. Amen

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.

phone-icon