Ân Sủng trong Sa Mạc – Bí Tích Hòa Giải trong Mùa Chay

0

Mạnh bạo lên, can đảm lên, để chính ngươi sẽ sở hữu đất mà Ta đã thề … rằng Ta sẽ ban cho [ngươi] (Gs 1,6).

Sau bốn mươi năm lang thang trong sa mạc, ngay khi dân Ítraen chuẩn bị bước vào Đất Hứa, Thiên Chúa truyền lệnh cho họ phải mạnh mẽ và can cảm.

Chúa muốn họ biết rằng trong khi Người đã hứa với họ một ngôi nhà cho riêng họ, dân Ítraen phải hợp tác với Người để lãnh nhận được di sản này.

Cũng vậy, Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta hãy mạnh mẽ và can đảm để chúng ta có thể trải nghiệm sự tự do và ân sủng của Chúa trong suốt hành trình “sa mạc” Mùa Chay của chúng ta. Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và bây giờ Người kêu gọi chúng ta hãy tin tưởng vững vàng. Người kêu gọi chúng ta tin tưởng rằng khi chúng ta ở gần Chúa, tất cả ân sủng của ơn cứu chuộc của chúng ta sẽ trào tràn vào tâm hồn của chúng ta như một dòng sông đang chảy ào ạt.

Đây là lý do tại sao Bí tích Hòa Giải rất quan trọng. Bất cứ khi nào chúng ta quay về với Chúa và xưng thú tội lỗi của mình, Người tẩy sạch chúng ta để chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía “Miền đất hứa” mà Người đã ban cho chúng ta. Việc xét mình (kiểm tra lương tâm) sau đây, tuy không toàn diện, cũng có nghĩa là để giúp bạn xác định những khu vực đó trong cuộc sống của bạn, nơi bạn có thể đã bỏ qua lời kêu gọi hãy trở nên mạnh mẽ trong Chúa.

Hãy xem xét trong tâm thế cầu nguyện các câu hỏi dưới đây và cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ ra nơi bạn cần ăn năn sám hối. Như bạn làm, hãy biết rằng Thiên Chúa yêu thích tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta có khả năng nắm giữ tất cả những lời hứa mà Người đã dành cho chúng ta.

Yêu mến Thiên Chúa

Một trong các kinh sư đã hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Chúa Giêsu đã trả lời: “Điều răn đứng đầu là: ‘Nghe đây, hỡi Ítraen! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất! Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,28-30)

“Đức Giêsu đáp [Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt]: ‘Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy’” (Ga 14,23).

Tôi đã đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, trên hết mọi thứ khác trong những cách thức nào? Tôi có dành thời gian trong ngày để ở với Chúa trong cầu nguyện không? Tôi có nhìn vào Giáo Hội và lề luật của Chúa với sự tôn trọng và lòng biết ơn không?

Yêu thương Tha Nhân

“Một người thông luật đã hỏi Chúa Giêsu rằng: ‘Nhưng ai là người thân cận của tôi?’ Người trả lời ông ta bằng cách kể Dụ ngôn về Người Samari tốt lành, rồi cuối cùng Người hỏi ông thông luật: ‘Theo ông, ai trong số ba người đó, là người thân cận của người đã bị rơi vào tay bọn cướp?’ Ông thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót với người ấy”. Chúa Giêsu bảo ông ta: ‘Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy’” (Lc 10,29-37)

“Chúa Giêsu nói: “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,14-15).

Tôi có thể nhớ lại bất kỳ tình huống nào mà tôi thất bại trong việc chăm sóc những người mà Chúa đã đặt vào cuộc sống của tôi không? Đã có lúc tôi chống lại việc đặt nhu cầu của họ trước nhu cầu của mình chưa? Tôi có thể nhớ bất kỳ tình huống nào trong đó tôi thất bại trong việc đối xử với ai đó bằng sự tôn trọng và phẩm giá của một đứa con của Chúa không?

Lòng Thương Xót

Tôi có thể nhớ lại bất kỳ tình huống nào mà tôi thất bại trong việc chăm sóc những người mà Chúa đã đặt vào cuộc sống của tôi không? Đã có lúc tôi chống lại việc đặt nhu cầu của họ trước nhu cầu của mình chưa? Tôi có thể nhớ bất kỳ tình huống nào trong đó tôi thất bại trong việc đối xử với ai đó bằng sự tôn trọng và phẩm giá của một đứa con của Chúa không?

Có những tình huống mà tôi cảm thấy khó tha thứ cho một người làm tổn thương tôi? Có những nhóm người mà tôi đã đánh giá quá nhanh dựa trên địa vị xã hội, chủng tộc hay ngoại hình của họ không? Có những tình huống mà tôi miễn cưỡng nhận được lòng thương xót của Chúa, và vì vậy, thật khó để thể hiện lòng thương xót của người khác?

Khiêm Nhường

(Pl 2,6-11). Tôi có thường xuyên nhớ lại rằng tài năng và quà tặng của tôi đến từ Chúa không? Tôi đã đối xử với những người tôi thường xuyên gặp phải như con cái của Chúa, bất kể trạng thái hay vị trí của họ trong cuộc sống? Tôi dựa vào Chúa đến mức nào và ân sủng và quyền năng của Ngài trong những ngày của tôi?

Sự Khoan Hồng (Rộng Lượng)

(Mc 6,32-34; Lc 6,38). Làm thế nào dễ dàng để tôi tìm thấy nó để chia sẻ thời gian và quà tặng của tôi với người khác? Tôi có hào phóng khi nói đến việc hỗ trợ các tổ chức từ thiện chăm sóc người nghèo và người nghèo không? Tôi dựa vào Chúa bao nhiêu để hoàn thành, so với sự an toàn mà tôi tìm thấy từ tài sản vật chất của mình?

Lòng Can Đảm

(Gs 1,7-9; Ga 16,33). Tôi có thể nhớ lại những tình huống khi đáng lẽ tôi phải nói sự thật trong tình yêu nhưng đã không? Tôi có đang làm tất cả những gì có thể để đứng lên chống lại sự bất công và để bảo vệ những người chưa sinh, người nghèo và người không được bảo vệ? Có những tình huống gần đây trong đó tôi đã không kiên trì vượt qua một khó khăn phải đối mặt với tôi?

Theo The Word Among Us
Saints & Heroes Resources
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon