Thơ: Vũ Hán ơi!

0

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
(Mt 14:27)

Đừng lo sợ, Vũ Hán ơi!
Khắp nơi thế giới dâng lời cầu xin
Chớ hoang mang, cứ vững tin
Mặc dù có những ác nhân hại người
Vẫn còn có Đức Chúa Trời
Xót thương Vũ Hán, nhiều người lành ngay
Dịch là dấu chỉ rạch ròi
Chúa cảnh cáo loài quỷ đỏ mưu thâm
Hoang vu Vũ Hán ngày đêm
Tang thương trĩu nặng, tràn lan ưu sầu
Chúa thông suốt sẽ cứu mau
Bởi dân oan chịu khổ đau nhiều rồi
Cứ yên tâm, Vũ Hán ơi!
Thế giới dâng lời xin Chúa xót thương
Lệ kinh chạm cõi Thiên Đường
Và Thiên Chúa sẽ chạnh lòng cứu nguy

TRẦM THIÊN THU
Đêm 10-02-2020

Comments are closed.