Thơ: Ở Với Chúa

0

Ở với Chúa Giêsu khi rao giảng,
Học với Chúa luôn mải miết hăng say,
Từ sáng đến trưa chiều tối mỗi ngày,
Lúc cầu nguyện, lúc Chúa đi thuyết giảng.
Ở với Chúa thấy Chúa luôn thông cảm,
Chữa người mù, què, bệnh tật khổ đau,
Cho người chết sống lại cách nhiệm mầu,
Đem ánh sáng, niềm vui cho nhân thế.
Ở với Chúa trong cơn đại dịch tễ,
Đâu cần khẩu trang, nước rửa sát trùng?
Mặc Virus Corona bắn lung tung!
Ở với Chúa trăm phần trăm thoát nạn.
Ở với Chúa được Chúa thương như bạn,
Chúa đồng hành, Chúa tin tưởng trao cho,
Sứ mạng cao siêu- trách nhiệm Tông đồ,
Làm dậy men Tin Mừng trên thế giới.
Ở với Chúa cuộc đời luôn tươi mới,
Chỉ có yêu thương tha thứ khoan dung,
Chẳng quan tâm việc xét xử điệp trùng,
Ở với Chúa được an bình hạnh phúc.
Ở với Chúa dẫu khung trời vẩn đục,
Khói tử thi- châu chấu với quạ đen,
Hòa quyện rống lên tà ý thấp hèn,
Trước nhan Chúa- Chúa lặng thầm chờ đợi!
Ở với Chúa! Ở với Chúa! Bạn hỡi,
Chẳng mối dọa nào khiến phải cách ly!
Ở với Chúa- chủ sự sống lo gì!
Ở với Chúa là thiên đường muôn thuở!

M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.