Hình ảnh Thánh lễ an táng Sr. Maria Phạm Thị Nhung

0
Sáng nay, ngày 5.10.2020 vào lúc 8g30, Đức Cha Phụ tá GP Xuân Lộc Gioan Đỗ Văn Ngân đã chủ tế Thánh lễ An táng đồng tế cho Sr. Maria Phạm Thị Nhung tại nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
BTT xin gửi đến Quý vị một số hình ảnh NGHI THỨC TẨM LIỆM – NHẬP QUAN, NGHI THỨC TIỄN BIỆT và THÁNH LỄ AN TÁNG Sr. Maria.
Xin Quý vị thương tiếp tục cầu nguyện cho Sr. Maria sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

Comments are closed.

phone-icon