Loay Hoay Con Thuyền Truyền Giáo – SN Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo (18.10.2020)

0

Có người bạn già nói với tôi: nghe nói muốn truyền giáo phải thành lập Giáo hội cơ bản.

Giáo hội cơ bản là gì? – Tôi hỏi

Là giáo hộ sơ khai họ quy tụ nhau để hằng tuần nghe Lời Chúa và chia sẻ bữa ăn huynh đệ với nhau. – Người bạn trả lời.

Oh, tưởng gì chứ giáo hội cơ bản ấy Giáo phận đã làm từ khi thành lập rồi. Lúc đầu di cư năm 1954 vào đây các cha cũng phải quy tụ họ lại rồi lo cho họ ăn, rồi tổ chức thành cộng đoàn giáo xứ với vài chục hộ cho tới nay có nhiều giáo xứ đã đông đúc trên 20 – 30 ngàn giáo dân rồi – Tôi nói

Truyền giáo theo đúng tinh thần của Chúa Giê-su là quy tụ và sai đi. Chúa Giê-su đã đến trần gian và quy tụ các tông đồ thành một cộng đoàn huynh đệ. Sau khi ban Chúa Thánh Thần cho các ông, Chúa Giê-su đã sai các ngài ra đi loan báo Tin mừng. Trong Phúc Âm thánh Mátthêu chương 28 các câu 16 và 18 tới 20 viết rằng: “Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến…” Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,16.18-20).

Do đó, truyền giáo là quy tụ và sai đi như một tiếp nối giữa thế hệ này với thế hệ khác để Tin mừng được lan tỏa khắp mọi nơi. Riêng Giáo phận Xuân Lộc không có những vùng ngoại biên để sai đi, nhưng vẫn có hơn 60 phần trăm anh chị em lương dân sống chung trong các xứ đạo. (người Công giáo chiếm 35 % tổng số dân trong tỉnh Đồng Nai). Việc truyền giáo đòi hỏi cấp bách của Giáo phận lúc này là đời sống chứng nhân của cộng đoàn. Một cộng đoàn xứ đạo hiệp nhất yêu thương sẽ là lời chứng hùng hồn cho Tin mừng.

Nhiều người tới giờ vẫn còn ao ước thành lập những Giáo hội cơ bản như thời giáo hội sơ khai. Đây là cái nhìn non kém của người truyền giáo. Cộng đoàn giáo hội sơ khai là cộng đoàn quy tụ và sống bác ái. Thế nên, Giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ thành rất nhiều hội đoàn, và tổ chức thành 5 giới bàn bạc trong các cộng đoàn giáo xứ. Điều quan trọng của các nhà truyền giáo là tổ chức để các cộng đoàn đã quy tụ này từ giáo xứ, các giới đến các đoàn thể biết sống yêu thương và lan tỏa tình yêu thương ấy để muôn dân thấy Ki – tô giáo là đạo của yêu thương.

Cộng đoàn giáo hội sơ khai cũng chỉ là quy tụ với nhau trong hội trường để nghe lời Chúa và chia sẻ của ăn với nhau để không ai đói khổ trong cộng đoàn. Và như thế, chúng ta đã qua được thời kỳ quy tụ thành cộng đoàn, và chúng ta còn quy tụ thành nhiều cộng đoàn lớn nhỏ với nhiều đặc sủng khác nhau. Điều này cũng mang lại nhiều thành quả cho việc loan báo Tin mừng trong môi trường sống của các xứ đạo. Rất nhiều anh em lương dân được sống đùm bọc trong một xứ đạo hay một đoàn thể đầy yêu thương đã khiến họ cảm động và tin theo Chúa. Rất nhiều xứ đạo khi dựng lều cư ngụ trên mảnh đất Xuân Lộc này vào năm 1954 chỉ vài chục hộ gia đình Công Giáo mà nay hầu như chỉ tăng chứ không có chỗ nào giảm, có xứ đạo tăng đến vài chục ngàn tín hữu.

Và như thế, việc truyền giáo của chúng ta đã và đang thành công và làm cho vùng đất Đồng Nai trở thành một vùng đất người Công Giáo chiếm tỉ lệ cao nhất trong cả nước. Đây là thành quả truyền giáo đáng tự hào của Giáo phận. Chính trong thập niên 1980 đầy khó khăn của thế sự, nhưng với ơn Chúa soi dẫn Giáo phận Xuân Lộc đã nhanh chóng quy tụ thành các giới để sống tin mừng yêu thương. Và nhờ sự quy tụ này mà các thành phần trong giáo hội được củng cố đức tin và trở thành nam châm lôi kéo nhiều người trở thành Ki-tô hữu. Chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa đã ban cho cánh đồng truyền giáo Giáo phận Xuân Lộc luôn được bội thu vì con số tín hữu mỗi ngày một gia tăng. Chúng ta không cần băn khoăn thành lập những cộng đoàn giáo hội sơ khai mà hãy duy trì những cộng đoàn đầy yêu thương sẵn có để mang lửa yêu thương thắp sáng cho trần gian. Hãy cùng nhau làm cho cộng đoàn xứ đạo, cộng đoàn các giới, các đoàn thể luôn là dấu chỉ tình yêu thương và hiệp nhất. Tình yêu và sự hiệp nhất chính là hiệu kỳ quy tụ muôn dân nên một trong tình yêu Chúa.

Thế nên, điều cần nơi Giáo phận Xuân lộc chính là duy trì và làm thăng tiến những cộng đoàn các giới, các đoàn thể sẵn có để chính nơi đây họ làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng đời sống hiệp nhất yêu thương, và qua họ muôn dân sẽ thấy và ngợi khen Thiên Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Comments are closed.

phone-icon