Thơ: Cầu Thánh Nguyện Hồn

0

Kính mừng các thánh hiển vinh
Đã sống hết tình vì Chúa quên thân
Và yêu thương mọi tha nhân
Giúp đỡ ân cần vì Đức Ki-tô
Chúng con hạnh phúc hoan ca
Ước mong mai cũng về Quê vĩnh hằng

Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Các hồn chịu tẩy luyện trong Ngục Hình
Suốt đời cố gắng hết mình
Nhưng chưa trọn vẹn chữ tình sắt son
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Thương ban đại xá cho lên Thiên Đàng

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon