Thơ: Tình Khúc Số 2

0

Chiều thứ 2 con đến nhà Chúa lúc 2 giờ
Bộ phim cuộc đời thật nên thơ.
Con quỳ đây với 2 dòng suy nghĩ
Một đi một ở giờ phải chọn sao?
Tựa bên Ngài con thỏ thẻ thân thưa

Giêsu ơi! Giúp con chọn lựa
2 bờ vực ấy con chọn làm sao?
Biết thế nào cho vẹn ý Ngài đây?
Ý Ngài thế nào con sẽ vâng theo.
Suốt 2 giờ con quỳ lặng bên Ngài

Trong con tiếng Ngài đang văng vẳng.
Hãy vứt đi 2 dòng suy nghĩ ấy
Đến bên Ta trong cánh tay Mẹ hiền.
Ôi tình yêu diệu huyền vô bờ bến
Cuộc đời con là một chuỗi yêu thương.

Nt. Maria Thái Thị Sương

Comments are closed.