Thơ: Triều Cường

0

“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22:21)

Triều cường tháng Chín, tháng Mười
Một năm sắp hết, rối bời tâm can
Một năm rồi lại một năm
Xoay ba trăm sáu mươi lăm ngày dài
Không gì để trả cho Ngài
Nên con cứ thấy lo hoài quanh năm
Thời gian riêng cứ ngắn dần
Cuộc đời gom lại chẳng còn bao lâu
Triều cường lên mạnh, lên mau
Đức tin vẫn yếu, tình yêu nhạt nhòa
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Giúp con kiên vững bốn mùa nhân gian
Quanh năm là chuỗi hồng ân
Tạ ơn Ngài vẫn từ nhân muôn đời
Không gì để trả cho Ngài
Nhưng sám hối hoài, xin Chúa thứ tha!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 17-10-2020

Comments are closed.

phone-icon