Ngài yêu họ đến cùng – SN Thứ 5 Tuần Thánh 2021

0

Suy niệm: Ga 13,1-15

Trong các gia đình Do Thái, người con út đóng một vai trò quan trọng trong Lễ Vượt Qua. Đứa trẻ hỏi: “Tại sao đêm này khác với tất cả các đêm khác?” Và do đó, bắt đầu sự tưởng nhớ của gia đình về tất cả những gì Thiên Chúa đã làm để cứu dân Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập.

Hôm nay chúng ta cũng cử hành một đêm khác với tất cả những đêm khác. Với lòng tôn kính và biết ơn, chúng ta nhớ lại đêm mà Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn của mình. Cái đêm mà Ngài đã cứu chúng ta khỏi kiếp nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Cái đêm mà Ngài yêu thương chúng ta “cho đến cùng” (Ga 13, 1).

Lạy Chúa Giêsu, con ngạc nhiên về sự khiêm nhường của Chúa. Vào đêm này, mặc dù lòng Chúa nặng trĩu với những đau khổ sắp ập đến, Chúa không hề nghĩ đến bản thân mình. Thay vào đó, Chúa đã đảm nhận vai trò của một người tôi tớ. Chúa, người duy trì chính vũ trụ, đã quỳ xuống và rửa chân cho những người sẽ phản bội Chúa, chối bỏ Chúa và bỏ rơi Chúa trong giờ phút Chúa cần. Chúa đã hạ mình và bày tỏ cho chúng con thấy ý nghĩa của việc làm lớn trong vương quốc của Thiên Chúa. Chúa đã chỉ cho chúng tôi cách yêu. Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu, con ngạc nhiên trước sự quảng đại của Chúa. Vào đêm này, biết rằng mình sắp trở về cùng Cha, Chúa đã bẻ bánh và chia sẻ rượu với các môn đệ. Chúa, Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian, đã ban Mình và Máu Chúa cho chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Chúa không giữ lại điều gì. Chúa đã hiến mình cho chúng con, một hy lễ nuôi dưỡng chúng con và liên kết chúng con với Chúa và Cha cho đến khi Chúa trở lại. Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu, con đã câm nín trước sự vâng phục của Chúa. Vào đêm này tại vườn Giệtsimani, Chúa đã cầu nguyện trong đau đớn và phó thác mình cho Cha trong khi các môn đệ của Chúa đang ngủ. Chúa, người có thể triệu tập quân đoàn thiên thần để cứu Chúa, đã chấp nhận ý muốn cứu chuộc chúng con của Cha. Chúa đã tự do phó mình vào tay tội nhân, biết rằng điều đó có nghĩa là chấp nhận cái chết trên thập tự giá. Chúa đã nhìn vào kẻ phản bội Chúa, những môn đệ bỏ trốn của Chúa, những người tố cáo Chúa, những kẻ tra tấn Chúa, cũng như chúng con. Chúa, Đấng không bao giờ phạm tội, đã chọn hiến thân vì tội lỗi của chúng con. Giống như một con cừu đem đi giết, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã yêu thương con cho đến cùng.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.