Ai tín: Nữ tu ROSA TRẦN THỊ HỒNG (NGỌC), O.P

0

Hỡi đầy tớ trung tín và khôn ngoan, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi.
(x.Mt 25, 23)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính báo:

Nữ tu ROSA TRẦN THỊ HỒNG (NGỌC)
Sinh ngày 12/4/1939, tại Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định.

Khấn Dòng ngày 30/4/1958
Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 19g30 Thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021
tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp,

sau 82 năm trên hành trình dương thế.

Nghi thức Tẫn liệm lúc 5g45 ngày 28/4/2021.

Thánh lễ An táng
được cử hành vào lúc 8g30 Thứ Năm, ngày 29 tháng 4 năm 2021
(trước Thánh lễ là Nghi thức Tiễn biệt lúc 7g15)
tại Nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
134/4 Khu phố 5, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý thân hữu
đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện
cho linh hồn Nữ tu ROSA TRẦN THỊ HỒNG (NGỌC)
được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội Dòng

Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng, O.P.
Bề trên Tổng quyền

……………………………………………………………..

Xin Quý Cha đồng tế mang lễ phục tím

Comments are closed.