Thơ: 70 năm – Để Nhớ Hồng Ân

0

Ngày hôm nay, một ngày “mừng tuổi thọ”,
Của Hội Dòng Nữ Đa Minh Việt Nam,
Hân hoan mừng tuổi bảy mươi (70) năm,
Tuổi thọ đẹp đã được gần thế kỷ.

Là hậu sinh, đọc từng trang sử ký,
Nhờ các chị đã tốn rất nhiều công,
Đi tìm hỏi, tra cứu lịch sử Dòng.
Để ghi lại cho chị em được biết.

Đọc thật kỹ từng giai đoạn oanh liệt,
Để tự hào là phần tử Hội Dòng,
Con Thánh Đa Minh với những hoài mong,
Chị em mình đi tìm về quá khứ.

Từ những ngày Hội Dòng còn Nhà Mụ.
Đó là vào năm một bảy một năm (1715),
Trong sứ vụ Truyền giáo rất âm thầm,
Nhiều “Cô Mụ” chọn sống đời dâng hiến.

Tuy các Mụ chưa tuyên khấn vĩnh viễn,
Nhưng sống đời khổ hạnh và quên mình,
Hằng ngày đã luôn tìm những hy sinh.
Và cộng tác trong môi trường Truyền Giáo.

Thấy các Mụ luôn kiên cường mạnh bạo,
Càng khâm phục các Mụ thủa ban đầu.
Đã xây nên nền đặt móng thật vững sâu,
Nét tự hào Nữ Đa Minh đất Việt.

Đức Cha Tổ phụ đã từng thấu biết,
Tri ân Ngài, Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi,
Sắc lập Dòng Ngài quyết định ký-ghi,
Ngay tại Bùi Chu thời Ngài Giám quản.

Ơn Chúa Thánh Thần tuôn trào sung mãn,
Cải tổ ngay bảy (7) nhà phước Đa Minh,
Trở thành Dòng của Giáo phận đinh ninh,
Tòa Thánh đã công khai ký sắc lệnh.

Hai mốt (21) tháng 3, chính ngày vận mệnh,
Năm 1951 (một chín măm mốt) sao có thể quên?
Nhà Mụ Đa Minh tức khắc đổi liền,
Hội dòng Đa Minh đầu tiên đất Việt.

Một hồng ân Chúa ban đời Thánh Hiến,
Có Lời khấn như chị em ước mong,
Và chính thức trở thành một hội dòng,
Được thánh hiến qua ba lời tuyên khấn.

Hội Dòng cũng không quên các Đấng,
Đã chung tay chung sức cùng Đức Cha,
Đời sống tinh thần, vật chất từng nhà,
Ghi ơn mãi qua mọi thời biến chuyển.

Chị em chúng ta cùng nhau cầu nguyện,
Nếu các Ngài còn sống, được bình an,
Nếu qua đời, xin Chúa thưởng Thiên đàng,
Hội Dòng mới tuyệt vời muôn muôn vẻ.

Chúng ta cũng không quên ơn các Mẹ,
Các Chị ngày xưa và cả ngày nay,
Công vất vả của các chị tràn đầy,
Để Hội dòng mỗi ngày một phát triển.

Trong tâm tình xin dâng lời cảm mến,
Dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân,
Và nhớ công ơn các bậc tiền nhân,
Đã cho chúng con một gia tài quí giá.

Nt. Maria Vũ Thị Thùy Trang (Trọng)
Tx. Thánh Anrê Kim Thông

Comments are closed.

phone-icon