Thơ: Cây Đèn Dầu

0

Suối nguồn Thánh Thể tình yêu,
Gọi mời con mỗi sớm chiều tựa nương.
Vui buồn hay lúc sầu vương,
Bên Ngài chia sẻ tình thương tuôn tràn.
Hồng ân Chúa mãi chứa chan,
Lời thiêng dạy dỗ trao ban tháng ngày.
Thì thầm tiếng Chúa tình say,
Long đong vất vả giãi bày sẻ chia.
Tựa nương gắn bó không lìa,
Quỳ bên chân Chúa sớt chia vui buồn.
Tình yêu nguồn mạch đổ tuôn,
Nơi Mình Máu Thánh con luôn khấn cầu.
Con mong là ngọn đèn dầu,
Ở bên cạnh Chúa quỳ chầu sớm hôm.
Một niềm phó thác cậy trông,
Tin yêu tình mến thắm nồng không phai.
Đèn dầu tỏa sáng bên Ngài,
Gọi mời ai đó mãi hoài lắng tâm.
Không màng chi đến bản thân,
Tiêu hao dầu, bấc ngắn dần vì yêu.
Ca khen chúc tụng sớm chiều,
An nhiên hạnh phúc không điều thở than.
Được tình yêu Chúa trao ban,
Dưỡng nuôi con sống bằng Thân Máu Ngài.
Cùng Lời chính Đấng Ngôi Hai,
Dạy con từ thủa trong thai mẹ hiền.
Yêu người, mến Chúa trước tiên,
Trở nên đèn sáng muối men cho đời.
Rồi tình yêu Chúa gọi mời,
Ngày ngày bên Chúa sống đời hiến dâng.
Và con thưa tiếng xin vâng,
Hân hoan được sống hiến thân vì Ngài.
Ở bên Chúa mỗi phút giây,
Nhận bao hồng phúc tháng ngày đổ tuôn.
Đèn dầu giờ được ở luôn,
Bên Mình Máu Thánh tràn muôn an bình.
Nguyện đời phó thác hy sinh,
Tỏa lan tình Chúa quên mình vị tha.
Lời thiêng dạy dỗ ngày qua,
Hiền lành, khiêm tốn như Cha trên trời.
Đèn dầu xin mãi một đời,
Quỳ bên cạnh Chúa hát lời tạ ơn.

Nt. Maria Bùi Thị Thủy

Comments are closed.