“Họ như đàn chiên không người chăn dắt” – SN Chúa Nhật XVI TN, năm B

0

Suy niệm: Mc 6,30-34

Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Giêrêmia đã nói những lời cứng cỏi với các vua của Giuđa. Họ có trách nhiệm chăm sóc cho dân của mình, nhưng ngôn sứ đã buộc tội họ: “Các ngươi đã không chăm sóc cho dân mình” (Gr 23,2).

Khi Chúa Giêsu, vị Mục Tử công chính và đích thực xuất hiện, Người đã không đến như một vị vua trần thế (x. Gr 23,4-6). Người đã không mang những trang phục hoàng gia hoặc ngồi trên ngai vàng trần gian. Người là một vị mục tử biết rõ chiên của mình, Đấng sống giữa dân mình và chăm sóc họ.

Chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Giêsu hành động như vị Mục Tử Tốt Lành trong bài đọc Tin Mừng hôm nay. Khi các môn đệ trở về từ sứ vụ của mình đến các tỉnh và các làng lân cận, Chúa Giêsu biết rõ những gì họ cần: một chút thời gian để tĩnh lặng và một nơi để nạp lại năng lượng. Vì thế, Chúa Giêsu khuyến khích họ: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,13).

Nhưng ngay khi bước ra khỏi thuyền, một đám rất đông dân chúng chào đón họ. Tuy nhiên, thay vì chạy trốn với các môn đệ, Chúa Giêsu – vị Mục Tử Nhân Lành “đã chạnh lòng thương họ” (Mc 6,34). Người biết những gì họ cần: một tia hy vọng. Những lời trao ban sự sống đã nuôi dưỡng tâm hồn đói khát của họ và vì thế Người đã dạy dỗ họ. Nhưng Chúa Giêsu cũng biết rằng cơn đói thể lý của họ cũng cần được đáp ứng. Vì thế, Người đã làm phép lạ với năm chiếc bánh và hai con cá, cho họ đầy đủ thức ăn để tất cả đều “được no nê” (Mc 6,42).

Đây là những gì mà vị Mục Tử đích thực làm: Người biết và chăm sóc mỗi người chúng ta. Bởi vì Người hiểu rõ thân phận của con người là thế nào, Người  đáp ứng tất cả những nhu cầu của chúng ta, cả thể lý lẫn tinh thần.

Hãy nhìn lại tuần hoặc tháng trước. Chúa Giêsu đã chăm sóc bạn như thế nào? Hãy nghĩ đến những ví dụ cụ thể – thậm chí/ngay cả những điều bé nhỏ – mà Chúa đã ban cho bạn, thậm chí ở giữa những thách đố và thử thách của bạn. Hãy để những ký ức này túc đẩy bạn tin tưởng vào vị Mục Tử Nhân Lành Đấng không bao giờ và chưa từng bỏ rơi đàn chiên của mình.

“Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa vì Ngài là vị Mục Tử Nhân Lành chăm sóc mọi nhu cầu của con”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/7/18/189231/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon