Ngài đã ban cho chúng con sự sống mới để dựng lại Nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi Nhà đã hoang tàn – SN ngày 22.9.2021

0

Suy niệm: Er 9, 5-9

Tư tế Ét-ra và những người lưu vong cuối cùng đã trở về quê nhà ở Giêrusalem. Nhưng thành phố của họ nằm trong đống đổ nát, và Đền thờ đã bị cướp phá. Nê-hê-mi đã bắt đầu xây lại các bức tường của thành phố, nhưng tư tế Ét-ra có thể thấy xa hơn những bức tường cần được xây dựng lại. Dân Thiên Chúa đã sụp đổ; họ cần trở về với Chúa bằng cách tái lập giao ước của họ với Ngài. Nhiều người đã kết hôn với người ngoại, chấp nhận các phong tục của các quốc gia xung quanh, và xa rời đức tin của họ. Vì vậy, những gì đáng lẽ phải là một cuộc đoàn tụ vui vẻ cảm thấy giống như một nhiệm vụ giải cứu những đứa trẻ mồ côi sống giữa đống đổ nát.

Quá đau buồn, tư tế Ét-ra xé quần áo của mình và quỳ xuống để ăn năn thay cho người dân của mình. Nhưng ngay cả trong nỗi buồn vì tội lỗi của họ, ông vẫn bám vào lòng trung thành của Chúa, Đấng đã “làm sáng mắt chúng con và ban cho chúng con sự hồi sinh” (Er 9, 8). Tư tế Ét-ra biết rằng khi cho dân chúng cơ hội khôi phục lại Đền thờ, Thiên Chúa đã ban cho họ một khởi đầu mới, không chỉ ở Giêrusalem, mà còn trong tâm hồn của họ.

Tất cả chúng ta đều trải qua những thời điểm khi chúng ta rời bỏ Chúa hoặc chùn bước trong việc thực hiện lời kêu gọi của Ngài dành cho chúng ta. “Ngôi đền” của chính trái tim chúng ta có thể bị phá vỡ, ngổn ngang bởi tội lỗi và cần được tu bổ. Giống như tư tế Ét-ra, chúng ta có thể cảm thấy choáng ngợp trước hậu quả của tội lỗi của mình. Nhưng cũng giống như Ngài đã làm cho tư tế Ét-ra và dân tộc Giuđa, Thiên Chúa muốn “làm sáng mắt chúng ta”. Ngài muốn ban cho chúng ta ân sủng và sức mạnh mà chúng ta cần để trở lại và xây dựng lại.

Khi chúng ta quay lại với Chúa trong sự ăn năn, Ngài ban cho chúng ta niềm hy vọng và sức mạnh của Thánh Linh để chúng ta thực hiện các bước xây dựng đền thờ của chúng ta. Vật liệu xây dựng của chúng ta không phải là gạch và hồ; chúng có thể là quyết định quay trở lại cầu nguyện hằng ngày hoặc xưng tội hoặc tìm kiếm sự khích lệ của một anh chị em trong Chúa. Trong tất cả những cách này, Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng Ngài đang ở với chúng ta và sẽ ban cho chúng ta những công cụ và ân sủng thiêng liêng để thực hiện nhiệm vụ trước mắt chúng ta.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã làm sáng mắt con và cho con cơ hội để bắt đầu lại.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon