Thơ: Xin Lại Tuổi Thơ

0Xin trả lại tuổi thơ
Khoảng hồn nhiên giản dị
Sống thật thà, vui vẻ
Chẳng ghen tỵ với ai

Hôm nay và ngày mai
Cứ đơn sơ như thế
Đức tính đẹp lòng Chúa
Là điều Ngài đã khuyên

Cuộc sống luôn bình an
Không bon chen giành giật
Hèn mọn, chịu thua thiệt
Chẳng giận ghét vu vơ

Xin trả lại tuổi thơ
Cho trăng rằm tỏa sáng
Ánh đức tin xán lạn
Rạng ngời đời tín nhân

Xin sống tuổi hồn nhiên
Để được vào Thiên Quốc [*]
Bình an và chân thật
Nhờ lặng lẽ khiêm nhu

Trầm Thiên Thu
Trung Thu – 2021

————–
[*] Mt 18:3 – “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Comments are closed.

phone-icon