Trước sự hiện diện của các thiên thần, xin đàn ca kính Chúa – SN Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần (29.9.2021)

0

Suy niệm: Tv 138, 1-5

Tại sao Giáo hội dành một ngày lễ đặc biệt cho các Tổng lãnh Thiên thần? Trong một bài suy niệm buổi sáng vào ngày này năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra câu trả lời: “Chúng ta mừng kính ba trong số các Tổng lãnh Thiên thần này vì các ngài đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu rỗi, và cũng vì các ngài đóng một vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới sự cứu rỗi của chúng ta”. Chúng ta hãy xem xét lần lượt từng vị một.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng thánh Tổng lãnh Thiên thần Michael là “người chiến đấu chống lại ma quỷ”, như được mô tả trong Sách Khải Huyền (12, 7-12). “Ma quỷ gây rắc rối cho cuộc sống của chúng ta, hắn luôn cố gắng cám dỗ chúng ta như đã cám dỗ mẹ Eve của chúng ta”. Thánh Tổng lãnh Thiên thần Michael “giúp chúng ta chiến đấu chống lại ma quỷ và không bị thần dữ lừa dối dụ dỗ”.

Thánh Tổng lãnh Thiên thần Gabriel “là người mang tin mừng”. Cũng như ngài đã chuyển tin mừng về sự cứu rỗi cho Dacaria, Maria và Giuse, thì ngài cũng là sứ giả của sự cứu rỗi cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói: “Với quá nhiều tin tức xấu hoặc tin tức không có thực chất, chúng ta quên mất tin mừng, một trong những tin tức của Phúc âm. “Chính Tổng lãnh Thiên thần Gabriel … nhắc nhở chúng ta về điều này”.

Cuối cùng, thánh Tổng lãnh Thiên thần Raphael “nắm tay chúng ta và đồng hành với chúng ta; ngài giúp chúng ta với nhiều điều xảy ra trong cuộc hành trình”. Ngài là “người bạn đồng hành của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Cũng như ngài hướng dẫn các bước đường của Tôbia trong cuộc hành trình gian khổ của mình (Tb 5-13), vì vậy ngài sẽ hướng dẫn các bước đường của chúng ta. Chúng ta phải nhờ ngài giúp đỡ để chúng ta “đừng để bị lôi cuốn mà đi sai đường, đi nhầm đường”.

Các Tổng lãnh Thiên thần rất thánh thiện và quyền năng, nhưng như Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra, ơn gọi của chúng ta rất giống với các ngài: phụng sự Chúa, ngợi khen Ngài và chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin với những tôi tớ quyền năng của Thiên Chúa và xin các ngài cầu bầu cho chúng ta. Khi các ngài bảo vệ chúng ta trong trận chiến, nhắc nhở chúng ta về tin mừng, và đồng hành với chúng ta trên hành trình của chúng ta, các ngài sẽ giúp chúng ta hoàn thành ơn gọi lớn lao mà tất cả chúng ta đã được kêu gọi!

Lạy thánh Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael, xin cầu cho chúng con!

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon