Phúc cho những ai lắng nghe lời Chúa và tuân giữ – SN ngày 9.10.2021

0

Suy niệm: Lc 11, 27-28

Tin mừng của thánh sử Luca chứa đựng một số đoạn văn được yêu thích về Maria. Nếu không có Luca, chúng ta sẽ không có Lễ Truyền tin, không có Lễ Thăm viếng, không có bài thánh ca Magnificat. Vậy tại sao Luca cho thấy Chúa Giêsu khiển trách những người ca ngợi Maria (11, 27-28)?

Chúa Giêsu không phải thiếu tôn trọng Maria – Ngài rất yêu thương Mẹ! Đúng hơn, Ngài đang nhấn mạnh lý do thực sự khiến Maria được chúc phúc: Mẹ đã vâng theo lời Chúa. Và mặc dù Maria không mắc phải tội nguyên tổ, Mẹ vẫn phải học cách hiểu lời Chúa và sống theo lời Chúa dạy mỗi ngày. Vậy Mẹ đã làm như thế nào?

Mẹ Maria đã chăm chú. Maria lớn lên trong việc lắng nghe Kinh thánh Do Thái, vì vậy Mẹ biết lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Mẹ có lẽ không mong đợi một sứ giả thiên thần, nhưng Mẹ đã mở lòng với lời Chúa, tuy nhiên điều đó đã đến với Mẹ. Mẹ đã suy gẫm về thông điệp của Thiên Chúa, ngay cả khi Mẹ không hiểu rõ về nó (Lc 1, 29; 2, 19. 51). Giống như Maria, chúng ta có thể suy gẫm về lời của Chúa khi lời ấy đến với chúng ta trong Kinh thánh, qua Giáo hội và trong sự tĩnh lặng của tâm hồn chúng ta. Và giống như Mẹ Maria, chúng ta có thể suy gẫm lời Chúa khi chúng ta chưa hiểu ngay.

Mẹ Maria đã vâng lời. Maria không chỉ nói có; Mẹ đã làm theo ý muốn của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của Mẹ. Trong bữa tiệc cưới tại Cana, Mẹ nói với các gia nhân: “Hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo các ngươi” (Ga 2, 5). Vì lòng kính trọng của Maria đối với Chúa Giêsu, các tôi tớ đã vâng theo lời Mẹ. Kết quả? Nước trở thành rượu mà họ có thể cung cấp cho những khách mời trong buổi tiệc cưới. Tương tự như vậy, khi chúng ta vâng theo lời Thiên Chúa, các phúc lành của Thiên Chúa sẽ mở rộng cho gia đình của chúng ta và hơn thế nữa.

Mẹ Maria kiên trì. Ơn phúc của Maria không bảo vệ Mẹ khỏi đau khổ (Lc 2, 35). Mẹ biết rằng việc tuân theo lời Chúa sẽ phải trả giá đắt, nhưng Mẹ không dao động. Mẹ đã đi theo Chúa Giêsu suốt con đường thập tự giá. Kết hiệp với Con trai của mình ở đó, Mẹ tìm thấy phần thưởng và niềm an ủi của mình khi Mẹ chứng kiến ​​sự cứu rỗi đang diễn ra. Khi chúng ta kiên trì trong đau khổ, Chúa Giêsu vẫn ở gần chúng ta – và hứa rằng sự vâng lời của chúng ta sẽ sinh hoa kết quả mà chúng ta không thể tưởng tượng được.

Lạy Maria, xin cầu nguyện để con có thể tuân theo lời Chúa hôm nay.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon