Vào giờ ngươi không biết thì Con Người sẽ đến – SN ngày 20.10.2021

0

Suy niệm: Lc 12, 39-48

Bài Tin mừng hôm nay bắt đầu bằng việc Chúa Giêsu kết thúc một dụ ngôn và cảnh báo chúng ta hãy luôn sẵn sàng cho ngày Ngài trở lại. Hãy để ý câu trả lời của thánh Phêrô: “Lạy Chúa, dụ ngôn này dành cho chúng con hay cho mọi người?” (Lc 12, 41).

Tại sao thánh Phêrô lại hỏi điều này? Có lẽ ông hy vọng rằng việc chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Giêsu là điều mà ông đã đánh dấu vào danh sách của mình. Rốt cuộc, ông đã là một môn đệ của Chúa Giêsu. Như vậy vẫn chưa đủ tốt sao?

Rõ ràng từ câu trả lời của Chúa Giêsu rằng Ngài mong đợi nhiều hơn ở Phêrô và ở chúng ta. Thay vì trả lời trực tiếp Phêrô, Ngài kể một câu chuyện dụ ngôn khác, về một người đầy tớ lợi dụng lòng tin của chủ và phạm tội ác khi ông vắng mặt. Câu chuyện này có thể đặt ra những câu hỏi khó hiểu. Chẳng phải chúng ta là những người đầy tớ, những người nên biết rõ hơn sao? Nếu hôm nay Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ phán xét chúng ta như thế nào?

Mặc dù chúng ta có thể tự nhủ rằng mình không tệ như người đầy tớ trong dụ ngôn, nhưng Chúa Giêsu không muốn chúng ta tự mãn. Thật dễ dàng để rơi vào cùng một cái bẫy khiến người đầy tớ phải chết. Ông chủ đã “xa mặt cách lòng”. Không ai biết khi nào ông trở lại, vì vậy rất dễ quên rằng ông sẽ trở lại.

Bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa, đôi khi chúng ta dễ dàng quên mất Ngài. Những điều khác diễn ra xung quanh chúng ta thu hút sự chú ý của chúng ta, nên Thiên Chúa ít được chú ý hơn. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta còn nhiều thời gian ở phía trước, vì vậy chúng ta từ bỏ những thói quen xấu và thực hiện những thay đổi có thể đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn. Nhưng chúng ta không biết ngày mai sẽ mang lại điều gì. Chúng ta có thể thấy mình đối mặt với Chúa Giêsu sớm hơn chúng ta nghĩ!

Giống như Phêrô, có thể bị cám dỗ khi tự hỏi liệu dụ ngôn này có ý nghĩa với chúng ta không: những người trung thành và cầu nguyện. Câu trả lời ngắn gọn là có! Chúng ta đã được giao phó nhiều, cũng như người đầy tớ trong dụ ngôn đã được giao phó nhiều. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta chăm sóc Giáo Hội của Ngài cũng như toàn bộ công trình sáng tạo của Ngài. Chúng ta biết ý muốn của Chủ mình, và chúng ta cần chắc chắn rằng chúng ta quan tâm đến công việc của Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng chào đón Chúa khi Chúa trở lại!

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon