30 mẫu cắm hoa tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse

0

Tiếp theo kỳ trước, lần này Ban Truyền Thông xin kính gởi đến quý độc giả 30 mẫu cắm hoa tượng Đức Mẹ và Thanh Giuse trong nhà thờ. Các bình hoa này do Đan sĩ Chuyen Ngo – Đan Viên Xitô Châu Thủy thưc hiện. Mong những mẫu cắm hoa xinh xắn này sẽ góp thêm ý tưởng cho các bạn trang trí nhà Chúa.

https://dm2302files.storage.live.com/y4mfjzbA-CEkfYBmVolDPNHVGOFZJGtpYh2y19hvGWqdzetwbyZtOd8qg9fFtL_TctRL0x7wPdrA8u8E50fm6vQQkOkxLDDQbKBuz5ZbjsarM6jvRvSamltYtrkfP7yW0p7dFMiEUlQs7uKislLXv9VRGKFb9oSof0pzMPBUtcsdQUFTefdyzUH0ezZAL2XkKFl?width=1905&height=2048&cropmode=none

Comments are closed.

phone-icon