Đanien đã quyết tâm – Suy niệm theo WAU ngày 22.11.2021

0

 Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, November 2021

Đanien đã quyết tâm (Đn 1, 8)

Dân Chúa đã bị bắt và giao cho một vị vua vô thần. Giờ đây Đanien nằm trong số những người được chọn để được đào tạo hầu phục vụ vị vua này. Ý tưởng này có thể khiến ông đau khổ vì khóa huấn luyện sẽ liên quan đến việc ăn những thức ăn “ô uế” vi phạm giao ước của ông với Chúa. Dù vậy, Đanien vẫn quyết tâm trong thâm tâm rằng ông sẽ không bao giờ phá vỡ cam kết của mình theo cách này. Thay vào đó, ông tìm kiếm sự giúp đỡ và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và ông tin tưởng rằng Thiên Chúa ở bên ông ngay cả trong những hoàn cảnh này. Vấn đề là, làm thế nào ông có thể tránh ăn thức ăn của nhà vua?

Đanien đã sáng tạo. Ông nhận ra rằng Thiên Chúa đã ban cho ông sự ưu ái trong mắt của viên tổng giám, vì vậy ông đã yêu cầu một chế độ ăn kiêng đặc biệt. Khi viên tổng giám nói không, ông không bỏ cuộc. Ông đề xuất một cuộc thử nghiệm kéo dài 10 ngày về một chế độ ăn kiêng đặc biệt chỉ có rau. Viên tổng giám đồng ý, còn Đanien và những người bạn của ông vẫn không bị ô uế. Bằng cách chọn theo Chúa và bằng cách sử dụng tài năng Thiên Chúa ban để đàm phán khôn ngoan, Đanien đã có thể tránh được một tình huống khó khăn.

Chúng ta cũng có thể phải đối mặt với những thời điểm bối rối hoặc không chắc chắn. Vậy làm thế nào chúng ta có thể noi gương Đanien và tích cực tin cậy Thiên Chúa? Trước hết, chúng ta cần cầu xin Chúa hướng dẫn và quyết tâm nhớ rằng bất kể điều gì đang xảy ra, chúng ta đều ở trong tay Ngài. Đó là nền tảng của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể xây dựng trên nền tảng đó bằng cách đưa ra những cách sáng tạo để đối mặt và đối phó với tình huống khó khăn của mình. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta logic, trực giác và trí tưởng tượng. Khi sử dụng chúng và cố gắng làm theo Thánh Thần, chúng ta có thể ngạc nhiên về những câu trả lời mà mình đưa ra!

Khi Đanien đứng trước mặt nhà vua, khỏe mạnh hơn bất kỳ thanh niên nào khác mặc dù ăn kiêng kham khổ, ông đã chứng tỏ sự đáng tin cậy của Thiên Chúa. Sự thật đó đã giúp ông đối mặt với bất cứ điều gì có thể xảy ra sau đó với sự mạnh dạn và niềm tin vào Thiên Chúa. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với bạn khi bạn bước đi trong đức tin, lắng nghe Thánh Thần và hành động một cách sáng tạo theo sự hướng dẫn của Ngài. Bạn sẽ cảm nhận được Thiên Chúa đang ôm bạn trong tay, và điều đó sẽ khiến bạn có niềm tin sâu sắc hơn rằng Ngài sẽ không bao giờ để bạn hư đi!

Lạy Cha, con tin tưởng rằng con đang ở trong tay Cha. Con cảm ơn sự khôn ngoan của Cha đã giúp con vượt qua những thử thách của mình.

***

DAILY MEDITATION: DANIEL 1:1-6, 8-20

Daniel was resolved. (Daniel 1:8)

The people of God had been captured and handed over to a godless king. Now Daniel was among those selected to be trained to serve this king. The idea might have distressed him since the training would involve eating “unclean” foods that violated his covenant with the Lord. Even so, Daniel resolved in his heart that he would never break his commitment in this way. Instead, he sought out God’s help and wisdom. And he trusted that God was with him even in these circumstances. The problem was, how could he avoid eating the king’s food?

Daniel got creative. He recognized that God had granted him favor in the chief chamberlain’s eyes, so he asked for a special diet. When the chamberlain said no, he didn’t give up. He proposed a ten-day trial of a special diet of only vegetables. The chamberlain agreed, and Daniel and his friends remained undefiled. By choosing to follow the Lord and by using his God-given talents for shrewd negotiating, Daniel was able to avoid a difficult situation.

We too can face times of confusion or uncertainty. So how can we follow Daniel’s example and actively trust God? First and foremost, we need to ask the Lord for guidance and resolve to remember that no matter what is happening, we are in his hands. That’s our foundation. But we can build on that foundation by coming up with creative ways to face and deal with our difficult situation. God has given us logic, intuition, and imagination. As we use them and try to follow the Spirit, we might be surprised at the answers we come up with!

When Daniel stood before the king, healthier than any of the other young men despite his limited diet, he proved God’s trustworthiness. That truth helped him face whatever might follow with boldness and faith in God. The same can happen to you as you step out in faith, listen to the Spirit, and creatively act on his guidance. You’ll experience God holding you in his hands, and that will give you a deeper conviction that he won’t ever let you go!

“Father, I trust that I am in your hands. Thank you for your wisdom to help me meet my challenges.”

Comments are closed.

phone-icon