Những người thu thuế và tội lỗi đến gần nghe Chúa Giêsu – SN ngày 4.11.2021

0

Ngày 4 tháng 11 năm 2021
Thứ Năm, sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Suy niệm: Lc 15, 1-10

Tại sao “những người thu thuế và những người tội lỗi” lại đến gần Chúa Giêsu? Vị Thầy này có điều gì đã thu hút họ đến như vậy?

Rõ ràng, họ đã thấy điều gì đó khác biệt về người này. Ngài dạy họ về cách sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng Ngài không lên án hay từ chối họ. Thay vào đó, Ngài tôn trọng phẩm giá của họ và coi họ như anh chị em của mình. Ngài cho họ thấy rằng giá trị của họ vượt ra ngoài danh tiếng là người thu thuế và tội nhân. Khi Ngài lên tiếng chống lại tội lỗi và sự vô luân, họ có thể thấy rằng Ngài được thúc đẩy bởi sự quan tâm yêu thương thực sự dành cho họ. Vì vậy, ngay cả khi họ lắng nghe Ngài nói chuyện thẳng thắn trung thực, họ vẫn không bỏ đi; họ muốn ở lại và nghe nhiều hơn.

Ai là “những người thu thuế và những kẻ tội lỗi” của thời đại chúng ta? Nhiều người trong số họ là những người không hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của những người “đạo đức”. Họ có thể là những người mà chúng ta có xu hướng phớt lờ bỏ qua hoặc những người vẫn đang tìm kiếm Chúa. Liệu họ có bị thu hút bởi chúng ta như họ đã đến với Chúa Giêsu không? Đây là điều đáng để chúng ta suy gẫm.

Chúa Giêsu là tấm gương của chúng ta ở đây. Mọi người khao khát có được mối quan hệ với những người thực sự quan tâm đến họ. Họ muốn được yêu thương và chấp nhận. Thông qua lời nói và hành động của mình, chúng ta có thể thu hút mọi người đến với mình bằng cách tôn trọng giá trị và phẩm giá vốn có của họ và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải làm giảm niềm tin của chính mình để kết nối với họ. Chúng ta cũng không cần phải làm ngơ trước một số lựa chọn của họ. Nhưng chúng ta phải luôn bắt đầu bằng tình yêu thương, giống như Chúa Giêsu đã làm.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng nói chuyện cởi mở về đức tin hoặc các vấn đề đạo đức trong khi xây dựng mối quan hệ. Nhưng hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu sống trong bạn! Hãy tin tưởng Ngài sẽ cho bạn cả tình yêu thương để chia sẻ và những lời muốn nói. Ngài muốn thu hút tất cả mọi người đến với mình, không có ngoại lệ. Đó là nhiệm vụ của Ngài, và Ngài mời bạn tham gia cùng Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn mọi người như Chúa nhìn thấy và yêu thương họ như Chúa yêu thương họ.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon